Request ID: 20-01-6537
Published: 2020-01-29

Ansvarsområder/hovedarbeidsoppgaver

Testleder 1
 • Testledelse innenfor utviklings- og leveranseprosjekter
 • Gjerne kjennskap og erfaring fra IFRS 17
 • Gjerne erfaring fra forsikring og pensjonsområdet
 • Sikre planlegging, gjennomføring, fremdrift og rapportering i henhold til godkjent testplan
 • Bidra til å analysere, designe og utvikle tester
 • Sikre etablering av godkjent testmiljø,integrasjonspunkter, testdata og brukertilganger
 
Testleder 2
 • Testledelse innenfor infrastruktur og etablering av testmiljøer med tilhørende integrasjon og applikasjoner
 • Erfaring med cloud løsning som privat cloud og/eller Azure
 • Sikre planlegging, gjennomføring, fremdrift og rapportering i henhold til godkjent testplan
 • Bidra til å analysere, designe og utvikle tester
 • Bidra til etablering av godkjent testmiljø, testdata og brukertilganger
 • Gjerne erfaring med GDPR og bruk av ulike former for testdata
 • Omfang: 50-100 %
 • Varighet: Antatt 4-8 måneder

Kvalifikasjoner (begge):

 • Minimum 5 års erfaring som testleder og gjerne 2 år fra systemutviklingsprosjekter
 • Erfaring fra ulike utviklingsmetodikker
 • Det er en fordel med erfaring fra ledende testverktøy i markedet
 • Kjennskap til komplekse testmiljøer og gjerne erfaring fra testautomatisering
 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Sertifisering innenfor ISTQB eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og bør beherske norsk (skriftlig/muntlig)

Personlige egenskaper (begge):

 • Fremoverlent
 • Være engasjert og brenne for ditt fagfelt
 • Evne å planlegge, gjennomføre, delegere og følge opp oppgaver i ditt team
 • Like å jobbe sammen med kravstillere, fagressurser og IT-ansatte
 • Kunne håndtere en stilling som krever stor grad av selvstendighet og proaktivitet
 • Løsningsorientert
 
 
Start: 03.02.2020
Språk: Skandinavisk 
Lokasjon: Oslo
Omfang: 50-100 %
Varighet: Ut 2020 med mulighet for forlengelse

Required skills:
ISTQB Cloud løsninger IFRS 17

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

2020-02-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP