Prosjektleder til forprosjekt kjøp av transporttjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-8335
Published: 2020-01-07

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Arbeidet vil i stor grad måtte foregå i oppdragsgivers lokaler. Det kan være aktuelt med noe møtevirksomhet innen Oslo og Viken. 

Arbeidet forventes å være et tilnærmet full tids engasjement i perioden fra oppstart i januar 2020 til og med juni 2020. Oppdraget kan forlenges i inntil 6 måneder utover dette. 

Prosjektleders overordnede rolle i prosjektene er å sørge for fremdrift og struktur, og sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i prosjektenes prosesser og leveranser. Prosjektleder skal lede prosjektgruppene og eventuelle temaspesifikke arbeidsgrupper, samt sørge for rapportering til involverte ledere. Eksempel på oppgaver er å organisere og følge opp prosjektene med gjennomføringsplaner, organisere/lede møter, sørge for dokumentasjon, innhenting og bearbeiding av informasjon, utarbeidelse av notater/rapporter, følge opp leveranser intern og eksternt osv. 

Tilbudte ressurs bør ha erfaring og kompetanse med ledelse av tverrfaglige prosjekter, være pådriver av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid blant de involverte med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Erfaring fra tilsvarende prosjekt vil bli vektlagt. 

Det er også ønskelig med forståelse for offentlig eide selskapers rolle og virksomhet, offentlige anskaffelser, kjennskap til kollektivtrafikk osv. 

 

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring og kompetanse fra: 

  • Prosjektledelse
  • Tverrfaglige prosjekter og samhandling
  • Offentlig eide selskaper og virksomhet
  • Offentlige anskaffelser
  • Kollektivtrafikk
  • Samtale/intervju
  • Øvrig kompetanse og erfaring som sikrer gjennomføring av komplekse prosjekter
 
Oppstart: Senest 01.02.2020
Varighet: 01.07.2020
Omfang: 100%
Opsjon: 6 månder
Lokasjon: Oslo
Språk: Skandinavisk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

 

Jeg ser frem til å høre fra deg. 

Required skills:
Prosjektledelse Tverrfaglige prosjekter og samhandling

Desired skills:
Offentlig eide selskaper og virksomhet Offentlige anskaffelser Kollektivtrafikk

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2020-07-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP