Request ID: 20-02-0417
Published: 2020-02-04

Bistanden som skal utføres

Det vises til Prop. 85 S (2017-2018), der det bevilges penger for å sette i gang arbeid med opprettelse av en hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Oppdraget springer ut av Redd Barnas rapport «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". Utredningen peker på behovet for å belyse ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for denne brukergruppen. I tildelingsbrevet fra HOD for 2019 ble oppdraget ytterligere presisert. Helsedirektoratet skal i tillegg til en hjelpetjeneste, også utrede et helhetlig behandlingstilbud for denne brukergruppen. 

Det er blitt besluttet en modell med formål om å etablere et helhetlig behandlingstilbud med en synlig informasjon – og veiledningstjeneste, og brukerreisen starter med en informasjonskampanje.

Inngangen til tilbudet er en web-basert informasjonstjeneste, nivå 2 er lavterskel veiledningstjeneste, nivå 3 er behandling.

I prosjekt Lavterskel skal det lages en nettside med sikker chat, egenvurderingsløsning, triage og booking av timer for behandling. Under chat – eller telefonsamtale skal helsepersonellet fylle ut en triage hvor triagen skal hjelpe behandlere med å prioritere hastegrad for evt. behandling, samt danne grunnlag for statistikk. 

Hovedformålet med dialogen er å få flest mulig personer til å takke ja til behandling.

Helsedirektoratet søker derfor inntil to dedikerte utviklere med front- og backend kompetanse.  

Krav til kompetanse

  • Kompetanse på .Net og Azure 
  • Vedkommende må ha erfaring med rammeverkene React og Redux
  • God erfaring med smidige utviklingsmetodikker og test-dreven utvikling
  • Dokumentert leveranseevne
  • Brennende ønske om å lage gode, brukervennlige løsninger
Start: ASAP 
Varighet: 31.08.2020
Opsjon: 6 måneder
Omfang: 100%
Antall konsulenter: 2
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Helsedirektoratet.

Required skills:
.Net Core TFS Swagger Specflow Selenium Azure HelseID

Desired skills:
Azure Devops

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP