Request ID: 20-03-1709
Published: 2020-03-02

 

Bistanden som skal utføres 

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse.

Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et prosjekt som ramme for arbeidet med dataprodukter, integrasjon, og overføring av data til HAP. Prosjektet planlegges i første omgang for perioden 2020-Q2 2022. 

Prosjektet har som overordnet formål å etablere og overføre dataprodukt(er) fra Helsedirektoratet, avdeling helseregistre til Helseanalyseplattformen. Dette kan videre deles inn i fire overordnede hovedleveranser: dataprodukter, metadata, løsning for integrasjon og dataoverføring, samt forvaltningsmodell. Vi ser nå etter en god funksjonell arkitekt.

For dette oppdraget søker vi en ressurs som skal arbeide med kravstilling og deretter testing i henhold til stilte krav.

Krav til kompetanse

Vi ser etter deg som er selvstendig, nøyaktig, strukturert og har kvalitetsfokus.  Vi ønsker en erfaren og trygg person i rollen som funksjonell arkitekt som skal bidra til å være prosessdriver ved å innhente behov, kartlegge brukerbehov og etablere funksjonelle spesifikasjoner.

Vedkommende skal:

  • være bindeledd mellom helsefaglig side og IT-/registerfaglig side
  • avdekke kravene i dialog med helsefaglig side
  • beskrive akseptansekriteriene sammen med tekniske ressurser på utviklerteamet
  • prototype løsninger, og hjelpe teamet med å utvikle en god prosess hvor prototyping brukes for å avdekke feil og misforståelser tidlig
  • teste og gi tilbakemelding på utviklet løsning i tett dialog med utviklerne
  • dokumentering

Erfaring som med oppgaver som naturlig tilhører rollen funksjonell arkitekt:

  • Planlegging av løsning sammen med helsefaglig- og registerfaglig side
  • Prototyping og skisser av løsning
  • Skrive akseptansekriterier
  • Testing etter akseptansekriteriene når det er behov for det

Arbeidet vil foregå i team og i tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim. Vedkommende må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. 

Vedkommende er tiltenkt rollen funksjonell arkitekt i prosjektet som skal realisere dataprodukter knyttet til Helsedataprogrammet.

Start: Snarest mulig, og senest 23.03.20
Varighet: 1 år
Opsjon: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Trondheim
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Helsedirektoratet.

Required skills:
Ytelsestesting Sikkerhetstesting

Desired skills:
Scrum Kanban DevOps Design Sprints

Competence area

Architecture, Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-04-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP