Data Scientist - Maskin learning

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-7429
Published: 2020-04-14
Om Oppdraget 
Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes og er ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet av informasjon uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften.
 
Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av Maskinlære eller deep learning på data sources (e.g data lakes, S3 buckets og Big Data plattformen).
 
Eksempel på arbeidsoppgaver:
 
-  Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, R, SQL
-  Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, deep learning etc.
-  Test av data
-  Analysering av nye innmeldte behov
 
Ruter beveger seg mot ny data arkitektur hvor data streaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for Datavarehuset i sammenheng med ny teknologi. Vi ønsker roller som fyller sin beskrivelse i sin helhet. Se ellers ønskede kvalifikasjoner nedenfor. 
  
Kompetanse og erfaring: 
Infrastruktur kompetanse:
 • Docker
 • cloud deployment(AWS)
 • GPU eller CPU bruk
 • Model deployment, configuration og tuning. 
Utvikling kompetanse:
 • Dyptgående kjennskap med Python, R, SQL (minst 4 års erfaring)
 • Dyptgående kjennskap med Maskinlæring, deep learning (minst 2 års erfaring) o Kjennskap med Scikitlearn, Tensor Flow eller PyTorch.
 • General programmeringskompetanse (e.g Java, C# eller noe annen)
 • Microservices
 • Webservices og REST services
 • Rammeverk
 • H2O.ai / DataBricks / AutoML
Analytics Kompetance
 • Math (Calculus and Linear algebra)
 • Statistics (Regression, Anova)
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data 

100% ut august / 50% fra september ut desember

Required skills:
Maskinlæring Python R SQL Docker AWS

Desired skills:
Java C# GPU & CPU

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Languages

Scandinavian and English

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP