Request ID: 20-04-7656
Published: 2020-04-30

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med forvaltning og videreutvikling av Vegloggen. Vegloggen er et saksbehandlingssystem hvor hovedoppgaven er å distribuere vegmeldinger til trafikkanter og medier på bakgrunn av hendelser som registreres av operatører på vegtrafikksentralene rundt om i landet. Systemet er vurdert som kritisk og har behov for mulighet for rask respons fra leverandøren i normal arbeidstid med mulighet for utvidet arbeidstid i perioder.

Systemet er bygget opp av en sentral tjenerapplikasjon og distribuerte klienter, i tillegg til kartserver(e) med tilhørende web kartklienter. Klienten er delt opp i tre komponenter, hvorav en komponent er en Java Swing applikasjon, en er et "Aktivt søk" og den tredje komponenten er en kartklient implementert med nettleser (Internett Explorer).

Teknologi:

 • Geotools: Open source java bibliotek som tilbyr standard metoder til å håndtere geometriske data i database
 • Oracle Spatial: "Spatial Database platform" for lagring oganalysering av geometriske data 
 • J2EE: Java2 Enterprise Edition
 • Rammeverk: Angular og OpenLayers
 • Oracle Service Bus: Oracle sin integrasjonstjener
 • AQ: Advanced Queuing, meldingskø fra Oracle 
 • Geoserver: Kartserver som gir kartbilder til kartklient og GeoWebCache

Krav til kompetanse:

 • Erfaring med håndtering av geometriske data
 • Erfaring fra relevant arbeid med kartløsninger
 • Erfaring med Transport Network Engine
 • Erfaring med ny og gammel vegreferansemodell
 • Erfaring med National Vegdatabank
 • Erfaring med utvikling på Weblogic og Tomcat
 • Erfaring med Oracle Spatial
 • Erfaring med Oracle Service Bus
 • Erfaring med J2EE
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Java Oracle Transport Network Engine

Desired skills:
Weblogic Tomcat Oracle Spatial Oracle Service Bus J2EE Angular OpenLayers

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-06-16

Enddate

2021-06-16

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP