Delprosjektleder drift & forvaltning IKT-nettverk

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-8692
Published: 2020-04-16
Bakgrunn for oppdraget 
 
Kunden har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst RHF. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og realisere en slik infrastruktur som en tjeneste på Norsk Helsenett SF sitt nasjonale stamnett. Prosjektet for modernisering av LAN skal spesifisere, planlegge og etablere en slik infrastruktur i regi av Sykehuspartner HF.
 
Prosjektet for modernisering av LAN er organisert i tre områder:
 
 • Infrastruktur og verktøy,
 • Drift og forvaltningstjenester,
 • Prosjekt og utbygging.
 
Oppdragsgiver søker nå en konsulent til området ‘drift- og forvaltningstjenester’. Mandatet til dette området er å kartlegge dagens situasjon og behov innenfor drift, vedlikehold og forvaltning av Helse Sør-Øst RHF sin IKT-nettverksinfrastruktur og deretter definere, spesifisere og senere tilrettelegge for disse oppgavene for en modernisert IKT-nettverksinfrastruktur. Konsulenten vil få hovedansvaret for dette arbeidet, men fagpersoner fra Sykehuspartner vil delta inn i arbeidet. Selv om konsulentens arbeid er organisert innenfor prosjektet for modernisering av LAN, omfatter oppgaven også de drift- og forvaltningstjenester Sykehuspartner HF vil kjøpe for WAN-tjenesten på Norsk Helsenett SF sitt stamnett.
 
Oppdragsgiver søker en seniorkonsulent med følgende kompetanse og kvalifikasjoner:
 
 • Solid erfaring fra operative drifts- og forvaltningsorganisasjoner/miljøer for IKT-nettverksinfrastruktur i større virksomheter eller tjenesteleverandører, kunnskap om og erfaring med modeller, standarder og verktøyporteføljer for drift- og forvaltning av moderne IKT-nettverk, spesielt infrastruktur basert på ‘Software Defined Network’-teknologi,
 • god kunnskap om leverandørmarkedet og det dette markedet tilbyr innenfor drifts- og vedlikeholdstjenester for moderne IKT-nettverksinfrastruktur,
 • erfaring med endringsprosesser i drift- og forvaltningsorganisasjoner,
 • erfaring med ledelse/prosjektledelse i teknologiorganisasjoner,
 • erfaring fra store anskaffelsesprosesser, herunder erfaring med kravspesifikasjon, tilbudsevaluering og leverandørdialog,
 • strukturert, systematisk og analytisk sterk,
 • solide samarbeidsevner,
 • høy arbeidskapasitet,
 • meget solide muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.
 
Det bemerkes at konsulenten vil delta i utforming av et konkurransegrunnlag for en anskaffelse av IKT-nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Det vil kunne oppstå en habilitetskonflikt dersom konsulenten eller konsulentens arbeidsgiver senere ønsker å delta som tilbyder i en slik anskaffelse. Ved en eventuell slik habilitetskonflikt vil konsulenten og/eller konsulentens arbeidsgiver ikke kunne delta som tilbyder i nevnte anskaffelse.
 
 
Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2 referanser.

Required skills:
Prosjektledelse Anskaffelsesprosesser Drifts- og forvaltningsorganisasjoner Verktøy innen drift

Desired skills:
LAN WAN

Competence area

Project management, Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP