Request ID: 20-04-9351
Published: 2020-04-03

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES

Rådgivning e-helse avdeling hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra erfarne program- og prosjektledere, som kan lede programmer og prosjekter. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder blir engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må delta i hele prosessen fra ide- og konseptutredning til løsningen er implementert. Du vil delta i team der du vil inneha forskjellige oppgaver, som f.eks., analyser, utredninger, sourcingvurderinger, koordinering av utviklingsprosjekter, testledelse, endringsledelse m.m.  Rollen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv. Du har god teknisk innsikt, er løsningsorientert, utnytter metodikk pragmatisk, sikrer forankring og liker varierte oppgaver. Andre aktuelle roller utover prosjektlederrollen kan være å bistå i anskaffelsesprosesser og arbeide med leverandørstyring. 

Konsulenter som skal fylle rollen som prosjektleder skal bistå med bl.a. følgende oppgaver: 

 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av programmer, prosjekter og endringsprosesser 
 • Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter 
 • Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt 
 • Koordinere prosjektarbeid inn mot selvgående team og delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller, samt bidra med testgjennomføring 
 • Gjennomføre ROS og gevinstrealiseringsaktiviteter 
 • Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene 
 • Bidra i opplæring, innføring og forankring 

 

KRAV TIL KOMPETANSE

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)
Konsulenten må oppfylle alle følgende kravene for å bli vurdert til oppdraget:

 • Kompetanse og erfaring innen programledelse, prosjektledelse og smidige metoder 
 • Erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak 
 • God til å strukturere, dokumentere og kommunisere resultater 
 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Mulighet å jobbe fra FHI sitt kontor og remote  


Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • Bred erfaring innen programledelse, prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Dokumentert erfaring med å lede og gjennomføre programmer og digitaliseringsprosjekter 
 • Erfaring med moderne (smidig) systemutvikling, innføring og gevinstrealisering
 • Erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser 
 • Erfaring med personvernforordningen (GDPR) og informasjonssikkerhet  
 • Relevante sertifiseringer, som f.eks ISTQB, ITIL, Prince2, ArchiMate 2.1 Certified, Scrum, MSP
 • Erfaring fra helsesektoren 
 • God kjennskap til folkehelsearbeid og Folkehelseinstituttets ansvarsområder, herunder gjerne domenekunnskap om smittevern/beredskapsarbeid
 • Erfaring fra arbeid under press/ i krisesituasjoner 
 • Erfaring fra statlig virksomhet og kjennskap til statlig administrasjon og budsjettarbeid i staten
 • Erfaring fra arbeid med ledelsesstøtte, administrativ linjeledelse

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. 

Start: ASAP
Lengde: 6 mnd.
Opsjon: 6 + 6 mnd.
Omfang: 50-100%
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk

Required skills:
Prosjektledelse Programledelse Smidig metodikk

Desired skills:
Prince 2 ISTQB ITIL Erfaring fra helsesektoren

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP