Request ID: 20-05-2487
Published: 2020-05-15

Prosjektleder Digitalt Kontor/ Rådgiver Digitalt kontor produktteam

Statnett er i ferd med å avslutte prosjektet Digitalt Kontor (innføring av Office 365) og det er behov for en konsulent som kan ferdigstille og avslutte prosjektet. Implementeringen av Microsoft 365 skal videreføres i et produktteam som vedkommende skal delta i og ha det faglige ansvaret innenfor flere områder. Produktteamet skal ha ansvaret for både tekniske implementasjoner, brukeradopsjon og kundeorienterte oppgaver.

Endringsleder av FITpro-prosjektet

Statnett har et stort og kompetent IT-miljø som støtter og arbeider sammen med forretningen. Statnett baserer sine drifts- og forvaltningsprosesser på ITIL-prosessene. Statnett ønsker å effektivisere sine drifts- og forvaltningsprosesser gjennom samordning, forenkling og klare styring for alle involverte i prosessene. Prosjektet FIT-pro - Foredle IT-prosesser – skal i samarbeide med involverte aktører i organisasjonen utføre kartlegging i de aktuelle ITIL-prosessen. Prosjektet vil avdekke eventuelle gap mellom faktisk og ønsket praksis av ITSM-prosessene og videre utarbeide tiltak for endringer. Prosjektet skal også lede de endringer som besluttes innføres.

Prosjektet har behov for en erfaren endringsleder. Endringsleder vil rapportere til prosjektleder og inngår i et prosjektteam som skal arbeide tett med både IT og forretningen.

Arbeidsbelastningen vil være 50/50 mellom de to rollene.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for kontinuerlig utvikling av teamets kunnskap og kompetanse på Microsoft 365, herunder sørge for kontinuerlig oppdatering på ny funksjonalitet og jobbe proaktivt med hvordan dette kan støtte forretningsprosesser og digital samhandling
 • Drive kontinuerlig forbedring av tjenestene innenfor produktområdet Microsoft 365
 • Forvalte og videreutvikle Statnetts Microsoft 365-instans
 • Identifisere potensiale og muligheter for koordinering og kontinuerlig forbedring av selskapets ITIL-prosesser
 • Veilede og støtte forretningen i gjennomføring av tiltak for forbedringer
 • Lede tverrgående produktteam med fagpersoner fra ulike avdelinger
 • Utarbeide tiltaksbeskrivelser (business case) med kost/nytte og gevinstanalyser
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for prioritering av utviklingstiltak; kost-/nyttevurderinger, businesscase, gevinstanalyser
 • Sikre måloppnåelse av strategiske mål og styringsparametereKommunisere med, og forankre mot, resten av organisasjonen

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

Statnett SF stiller følgende krav til tilbudt ressurs:

 • Kunnskap og erfaring med prinsippene i Prosci-metodikken
 • Erfaring og sterk kompetanse innen Microsoft 365
 • Erfaring og sterk kompetanse innen digital samhandling, og med Microsoft 365 som plattform
 • God forretningsforståelse og forståelse for hvordan teknologi kan gi forretningsgevinster
 • Erfaring fra prosessutvikling og forretningsutvikling
 • Erfaring fra ledelse av prosjekter og team
 • Personlig egnethet
  • Evne til å se muligheter i smart samhandling ved hjelp av IT-verktøy
  • Forståelse for hvordan teknologi kan gi forretningsgevinster
  • Evne til å kommunisere med ulike målgrupper

Minimumskrav

 • Minimum 3 års høyere utdanning
 • Minimum 5 års erfaring med arbeid med endringsledelse og kontinuerlig forbedring

Required skills:
Microsoft 365 Prosci Prosessutvikling Forretningsutvikling

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-06-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP