Request ID: 20-05-7013
Published: 2020-05-20

Om rollen og arbeidsoppgaver:

Backend utvikleren vil inngå i RuterSalg teamet som består av teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har ansvar for utvikling og forvaltning av både RuterSalg og billettkontroll-løsningen RuterKontroll, og har et bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter. 

Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg backend-tjenester for planlagte nye leveranser i RuterSalg og RuterKontroll, blant annet migrering fra eksisterende til ny plattform. Utviklerens oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet. 

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • Utvikling av mikrotjenester i Java/Kotlin (inkl. testkoding, instrumentering, kvalitetssikring, produksjonssetting og driftsoppfølging)
 • Forvalte og drifte tjenester og plattformen
 • Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet
 • Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet) 
 • God kjennskap til Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen 
 • Kjennskap til Kubernetes eller lignende teknologier 
 • Identity Management / Authentication løsninger i hht. OAUTH (f.eks. Okta) 
 • Erfaring med utvikling av Microservices i Java og Kotlin 
 • AWS Public cloud 
 • God kjennskap til og konkret erfaring med open source-teknologier, spesielt: Kafka, Kafka Streams og Kafka Connect 
 • Erfaring med metrics og alerts i monitoreringsverktøy 
 • Utviklingsverktøy og –prosesser med kontinuerlig integrasjon/utrulling, automatisert testing (f.eks. GitLab) 
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er 
 • Evne til å sette seg inn i behov basert på brukerhistorier og andre spesifikasjoner 
 • Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

 Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git 
 • Erfaring med Spring Boot 
 • AppDynamics 
 • Coroutines 
 • GraphQL 
 • MQTT 
 • Gradle 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Initiativrik, ryddig og nøyaktig 
 • Selvstendig og selvgående 
 • Strukturert og god evne til å dokumentere 
 • God gjennomføringsevne og leveranseevne 
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert 
 • Være analytisk og evner å se helhet
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig 
 • Positive holdninger og væremåte 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til å både jobbe selvstendig og være teamorientert 

 

Opsjon:  1 år (01.01.2021 – 31.12.2021


Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Linux Java Kubernetes Kotlin AWS Kafka

Desired skills:
Coroutines MQTT JIRA Spring Boot GraphQL Gradle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP