Request ID: 20-05-9894
Published: 2020-05-11

Interiøret og eksteriøret på dagens busser som kjører på Ruters kontrakt baserer seg på retningslinjer som Ruter har utviklet for å gjenbruke element på tvers av busser og andre transportmidler. Dette handler om bruk av farger, mønster, merking, materialer og plassering av ulike element som for eksempel skjermer og kortlesere. Mye av dagens retningslinjer for transportmidler ligger på Ruters designmanual (http://brand.ruter.no). I tillegg til retningslinjene støtter Ruter sine leverandører i å finne gode løsninger til plassering av skjermer og andre element, for å oppnå gode resultat ut fra kundens behov. 

Ruter har som ambisjon å forbedre den eksisterende brukeropplevelsen av busser, løse ansattes og kundenes behov utover de eksisterende retningslinjene, forbedre flyt og kapasitet, og samtidig sikre enhetlige løsninger på tvers av busstyper. For å oppnå dette, trenger Ruter å utvikle en designguide for busser. 

Ruter trenger et team som kan gjennomføre oppgaven og levere en designguide basert på opparbeidet innsikten. Leveransen er en publiserbar ferdig designguide (PDF), med alle kildematerialer. Oppgaven er en én-gangs oppgave og ressursene skal ikke brukes videre i andre sammenheng. 

Oppgaven går ut på å samle innsikt fra ansatte, kunder og lignende dokument og lage en designguide basert på innsikten som kan publiseres som en del av bilagene i en anbudsprosess. Mye kunnskap sitter allerede hos fagpersoner i Ruter og byrået må derfor finne ut hvor mye ny innsikt det er behov for, og hvor mye som kan gjenbrukes. Oppgaven utføres i samarbeid med Ruters designansvarlige, designere og i rådføring med interessepersoner som jobber med bussanbud. 

Designguiden skal hjelpe leverandører til å tilby optimale løsninger sammen med tekniske og andre krav, og oppnå en helhetlig og attraktiv brukeropplevelse i transportmidlet. Vedlagte designguide (“Appendix 2.1.7 - Design Guide_v4.pdf”) fra Trikkeprogrammet kan brukes som referanse av et lignende eksisterende dokument. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Skal ha erfaring med å gjennomføre brukermedvirkning som en del av en innsiktsfase
 •  Skal ha erfaring i prosjektstyring fra lignende oppgaver
 •  Bør ha erfaring av å lage lignende dokumentasjon
 •  Bør ha erfaring fra oppgaver som krever universell utforming

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Prosjektstyring med offentlige selskaper
 • Å arbeide med oppgaver relatert til kollektiv transport 

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til: 

 • Offentlige anbudsprosesser 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Prosjektledelse
 • Grafisk design
 • Industriell design
 • Tjenestedesign 

Required skills:
Prosjektledelse Grafisk design Industriell design Tjenestedesign

Desired skills:
Offentlige anbudsprosesser

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP