Request ID: 20-06-0347
Published: 2020-06-29
Da en av våre dyktige teamledere innenfor NRK TV/Super blir borte fra jobb en lengre periode, ser vi nå etter en god og erfaren smidig teamleder som kan lede et tverrfaglig produktutviklingsteam i et meget komplekst landskap.
 
Vi vil legge spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet
 • Det er viktig for oss å ha en god og erfaren samarbeidspartner som forstår organisasjonens behov og rammer og greier å spille dem ut i teamet.
 • Må evne å sette seg raskt inn vår komplekse organisasjon og trives med at vi ikke er en liten teknologi-startup, men en stor bedrift i endring og brytning mellom det gamle og det nye, som har behov for både smidig metodikk og hard deadline. 
 • Vi trenger en som vil spille på lag med lederteamet i NRK TV/Super om å bygge tverrfaglig samarbeidskultur. 
 • En som har mye erfaring med å modne umodne team, og som tåler og greier å løse situasjoner der det oppstår misnøye og uro.
 • Han eller hun bør være varm, fremoverlent, nysgjerrig og tilpasningsdyktig. 
Ansvar og oppgaver 
 • Sørge for at teamet tar eierskap til hvilke strategiske mål vi skal nå og den verdien vi skal levere, slik at man sammen finner og utvikler gode løsninger 
 • Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på og tester ut forbedringer samt ser på nye måter å jobbe på
 • Bidra til en kultur der vi sikrer at det vi leverer gir verdi gjennom å teste hypoteser, måle effekten og at vi lærer av det vi gjør
 • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
 • Plukke opp trådene raskt og evne å skape fart og fremdrift og drive teamet effektivt mot lanseringer
 • Sammen med produktutviklingssjef, sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer
 • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap
 • Sammen med tech lead, være kravstiller og koordinator for teknisk kvalitet og stabilitet 
 • Du må ha god teknologiforståelse og oppdatert kompetanse rundt smidig metodikk. Kvalifiserte kandidater har også høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole og har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Required skills:
UX Design

Competence area

Management for hire

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-14

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP