Request ID: 20-06-1332
Published: 2020-06-11
Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med drift og videreutvikling av Applikasjonstilrettelegging. Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.
 
Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurser som er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for fagfeltet Arbeidsflate.  1.1.2017 ble det virksomhetsoverdratt personell, infrastruktur og driftsansvar fra flere sentrale etater i helseforvaltningen. Arbeidsflatene i etatene benytter SCCM og App-V i utstrakt grad. Norsk Helsenett ønsker sikker og stabil drift men samtidig optimalisere plattformer og ta ut synergier. 
 
Beskrivelse av oppdraget
 
• Applikasjonspakking, utrulling og feilsøking av klient – og Citrixapplikasjoner for helseforvaltningen. 
• Oppgradering, patching og annet vedlikehold av eksisterende portefølje. 
• Rådgivning for og etablering av nye applikasjoner for forvaltningen. 
• Automatisering av prosesser. 
 
Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 
 
• Konsulentene skal ha relevant kompetanse og minimum 5-7 års relevant erfaring fra forespurt leveranseområde.
• Konsulentene skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning. 
• Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
• Konsulentene skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon) 
 
Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 
 
• Godt kjent med Windows 10 klient og feilsøking på denne.
• MS SCCM, god kjennskap til applikasjonsutrulling og patching.
• App-v pakking for klient og server, strømming av applikasjoner.
• God kjennskap til Active directory, applocker og Group policy.
• God kjennskap til Powershell, gjerne bruk av PS ADT. 
• Grundig på dokumentasjonsbiten.
• Kjennskap til Office 365, produkter i portefolio og utrulling av disse. 
• Erfaring fra helsesektoren er en fordel
 
 
Opsjon:  6 måneder
 
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Windows 10 SCCM App-V Active directory Powershell

Desired skills:
PS ADT Office 365

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP