Request ID: 20-06-2254
Published: 2020-06-19

Norsk Helsenett tilbyr aktører i helse- og omsorgssektoren en meldingstjeneste hvor medisinske meldinger utveksles på en sikker måte basert på etablerte standarder. 

Meldingsvalidator er en løsning som kontrollerer meldingene som sendes via meldingstjenesten for korrekthet i henhold til standarder, og bygger opp statistikk over meldingene som sendes mellom aktører i helsenettet. 

Formålet med Meldingsvalidator er å øke kvaliteten på implementasjon av meldinger og dermed bidra til at sektoren får en enhetlig meldingsutveksling.

Gjennom Meldingsvalidator tilbys også en test- og godkjenningstjeneste, hvor aktører kan verifisere testmeldinger, gjennomføre samsvarstester og oppnå en godkjenning av sin løsning for utveksling av bestemte typer meldinger.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av Meldingsvalidator og ønsker derfor å engasjere 2 fullstack konsulent(er) på heltid fra 01.07.2020 frem til 30.06.2021 med opsjon på 6+6 måneders forlengelse.

Konsulenten(e) vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
  • .NET Core og C#
  • Databaseteknologi (MS SQLServer og/eller dokumentdatabaser)
  • Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (Angular, Node.js)
 • Praktisk erfaring med moderne støtteverktøy som f.eks. TFS, Azure DevOps
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)


Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kompetanse på arkitektur og Test Driven Design (TDD)
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • Erfaring med utvikling av Meldingsvalidator og systemer knyttet til meldingsutveksling i helsesektoren
 • Kunnskap om container-teknologi (Docker)
 • Erfaring med datainnsamling for statistikkformål
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
 • Erfaring fra team-arbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater kan bli intervjuet.

Required skills:
.NET Core C# MS SQL React Angular

Desired skills:
Docker TDD CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2021-06-30

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP