Request ID: 20-06-3251
Published: 2020-06-15

Vi søker etter konsulentbistand innen tjenestedesign med kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning. Leverandøren kan tilby en eller flere konsulenter, som til sammen dekker behovet. 

Arbeidssted for oppdraget er i Oslo. Oppdraget skal primært gjennomføres med fysiske møter, workshops, intervjuer og lignende, men vi kan ved behov gjennomføre deler av oppdraget digitalt. Dette vil i så tilfelle kreve kompetanse på gjennomføring av digitale prosesser. 

Prosjektet skal gi resultater på tre områder: 

1. Prosesstøtte: 

Vi ønsker prosesstøtte og hjelp til fasilitering i prosjektet. I dette legger vi planlegging, rådgivning og gjennomføring av en tjenestedesignprosess. Innledningsvis ønsker vi hjelp til å definere og avgrense prosjektet, videre til å utforske brukerbehov, definere problemområder vi skal ta tak i, utvikle og prioritere løsningsforslag innenfor våre rammer og levere på de prioriterte forslagene. 

2. Leveranse: 

Prosjektet skal resultere i konkrete tjenester og/eller innhold på dfo.no som gir nytteverdi for våre brukere og styrker vår rolle som kompetanseformidler. Tjenestene må være basert på god innsikt i brukerbehov og bygge på avklarte begreper og tolkninger. Målet vårt er å publisere innhold og/ eller deler av innhold innen 10. desember 2020. 

3. Læringsmål/ kompetanseoverføring: 

Prosjektet skal bidra til å styrke kompetansen på tjenestedesign i DFØ, og medarbeidere fra DFØ vil derfor delta aktivt i prosjektet. Leveransen skal også inneholde god dokumentasjon og metodebeskrivelser av hvordan tjenestedesign ble brukt i prosjektet. 

Kvalifikasjoner 

Tilbudt (e) konsulent (er) må ha kompetanse og erfaring med: 

  • Design tenkning – metoder og verktøy 
  • Prosessledelse 
  • Forvaltningsforståelse og /eller erfaring fra tilsvarende arbeid i statlig/offentlig sektor 
  • Evne til å formidle og forankre prosessen og resultatene fra prosjektet 

Det er i tillegg en fordel om konsulenten har følgende kompetanse og erfaring: 

  • Kjennskap til samfunnsfaglig metode 
  • Kjennskap til kompetanseformidling

Leverandøren kan tilby en eller flere konsulenter, som til sammen oppfyller kvalifikasjonskravene. 

Prosjektet skal utføres fra august og ut desember 2020. Vi ser for oss et ressurspåslag tilsvarende ca 40- 50 timer per uke i perioden, men endelig omfang avklares med leverandør i planleggingsfasen. 

Required skills:
Designtenkning Prosessledelse

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

40-50 hours/week

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP