AWS DevOps

Log in or register to apply
Request ID: 20-06-3809
Published: 2020-06-26
Apply before: ASAP
Share:

Vi er ute etter en person som tar til seg kunnskap raskt som kan være med å videreutvikle og drifte Ruter sin infrastruktur i AWS. Noen av oppgavene er: koding/skripting av nye AWS tjenester som skal brukes av Ruters utviklingsteam, samarbeide med team for videreutvikling av eksisterende løsninger og effektivisere driften av tjenestene vi har.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består av drift, forvaltning og utvikling av Ruters felles kjernesystemer i AWS. Hovedfokuset i oppdraget er videreutvikling av Ruters kjernetjenester i AWS. Vi søker konsulenter som kan operere i grensesnittet mellom drift og utvikling (DevOps) og kjenner godt til tjenestene i AWS.

Arbeidsoppgaver består av:

 • Feilsøking og feilretting
 • Automatisering av manuelle rutiner
 • Videreutvikle Ruters kjernetjenester
 • Jobbe tett sammen med andre utviklingsteam for å tilrettelegge hyppige utrullinger - Bruk av verktøy som AWS og Terraform
 • Løse oppgaver som blir tildelt teamet

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med drift og utvikling av AWS tjenester
 • Kunnskap om Terraform, AWS, EKS, Helm, Kafka, Cassadra og ELK stack
 • Erfaring med Linux baserte systemer
 • Erfaring med scripting og programmering
 • Kjennskap til Gitlab som bruker og administrator
 • Har evnen til å lage god dokumentasjon/veiledninger
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Selvstendig
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne vektlegges
 • Løsningsorientert og evnen til å søke og finne måter å automatisere arbeidet på
 • Strukturert og evnen til å systematisere
 • Evnen til å ta til seg ny kunnskap raskt

Oppstartstidspunkt er ønsket senest mandag 28.09.2020

Ruter ønsker opsjon på å forlenge i ytterligere på følgende måte:

Opsjon 1: 01.01.2022 - 31.12.2022 

Opsjon 2: 01.01.2023 - 31.12.2023 

Opsjon 3: 01.01.2024 - 31.12.2024

Required skills:
AWS Terraform Linux

Desired skills:
Cassadra Kafka Helm

Attached document(s):
Besvarelse - AWS DevOps
Apply

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-09-28

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP