Request ID: 20-06-7437
Published: 2020-06-11

HelseID er en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer4, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere 3 fullstack konsulenter på heltid fra 01.07.2020 frem til 30.06.2021 med opsjon på 1+1 års forlengelse. Det sitter konsulenter i stillingene i dag.

Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren. 

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
  • .NET Core eller tilsvarende
  • IdentityServer4
  • Databaseteknologi (MS SQLServer og/eller MongoDB)
  • Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (web components, Angular 2+)
 • Meget god kompetanse på protokollene OpenID Connect og OAuth2
 • Erfaring med arkitekturarbeid knyttet til sikkerhet, autentisering og autorisasjon
 • Kjennskap til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgssektoren
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kompetanse på arkitektur og Test Driven Design (TDD)
 • Det er en fordel med kjennskap til bruk av skyløsninger
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
 • Erfaring med og/eller kunnskap om scrum-basert utviklingsprosess eller andre smidige utviklingsmetodikker
 • Erfaring fra team-arbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig

Required skills:
.NET Core IdentityServer4 MS SQL MongoDB Angular

Desired skills:
TDD Skyløsninger MS applikasjoner

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norks

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP