Request ID: 20-06-7661
Published: 2020-06-23

Vinmonopolet ønsker å styrke tilgang på kapasitet og spesialkompetanse på vår SAP S/4 løsninger med tilknyttede systemer og grensesnitt (heretter kalt SAP løsninger). Forespørselen gjelder ikke SAP CX/Hybris.

Kapasitet og spesialistkompetansen skal bistå egne produkteiere med å utføre 2. linje support (vedlikehold og brukerstøtte) på både standardløsninger og eksisterende tilpasninger, samt utføre mindre vedlikehold / videreutvikling.

Vinmonopolet har en SAP systemportefølje som støtter virksomhetens kjerneprosesser knyttet til å utføre vårt samfunnsoppdrag i henhold til Alkohollovens regler og andre regler knyttet til særlover som Vinmonopolet er underlagt. I tillegg støtter også systemporteføljen nødvendige støtteaktiviteter knyttet mot kjerneprosessene og øvrige administrative behov, samt grensesnitt mot økosystemet via EDI, API og Vinmonopolets Leverandørportal.

Forespørselen publiseres til kvalifiserte leverandører på tre fagområder: Systemforvaltning (20-020), Systemutvikling (20-019) og Analytics, maskinlæring og dataforvaltning (20-018).

Oppdraget

Vinmonopolet har et kapasitetsbehov knyttet til forvaltningen av SAP løsningen med tilhørende grensesnitt. Vi ønsker å kjøpe konsulenter (hoder) med optimal kompetanse og erfaring for å utføre følgende oppgaver:

  • Utføre 2. linjesupport på produksjonssatt løsning i kombinasjon med Vinmonopolets forvaltere / superbrukere. 2. linjesupport innebærer både vedlikehold og brukerstøtte, og skal utføres både på standardløsning og eksisterende tilpasninger.
  • Utføre mindre vedlikehold/videreutvikling på produksjonssatt løsning i kombinasjon med Vinmonopolets forvaltere / superbrukere
  • Bistå med kompetansebygging til Vinmonopolets forvaltere

Ressursene skal inngå som en del av det interne teamet som fungerer som SAP produkteiere i Vinmonopolet og ressursene som skal utføre denne oppgaven må ha meget god SAP kompetanse i en eller flere av SAP systemene og modulene som Vinmonopolet benytter, samt god logistikk- og prosessforståelse. I tillegg er det viktig med dokumentert erfaring fra SAP innen retail/handelsvirksomhet, helst Vinmonopolets prosesser.

Vinmonopolets forretningsspråk og systemspråk er norsk. Teknisk dokumentasjon foreligger på engelsk.

Omfang

Nedenstående er beskrivelse av omfanget vi ser for oss basert på kapasitet og spesialistkompetanse som skal supplere det interne produkteiere for SAP i Vinmonopolet. Vi ser for oss å bruke avtalen til å sette sammen et optimalt kompetanseteam hvilket kan bety at vi velger en eller flere ressurser fra flere leverandører.

Vi ønsker tilgang spesialistkompetanse som til sammen vil danne et team av norsk/skandinavisk- talende konsulenter med SAP S/4 HANA Retail erfaring.

Se vedlagt dokument for mer informasjon fra kunden. 

Required skills:
SAP S/4 HANA Neptune BW on HANA PI Gateway Solution Manager Enterprise Portal SRM

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-24

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP