Tjenesteansvarlig Skytjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-06-7811
Published: 2020-06-10
Norsk Helsenett har i dag betydelig utviklingsaktivitet innen drift og forvaltning av helsenettets medlemmer, og helseforvaltningens kunder. Dette medfører et økt forvaltningsansvar i samarbeid med øvrige avdelinger og seksjoner i Norsk Helsenett. Norsk Helsenett har startet en skyreise som krever økt bemanning innenfor forvaltning av skytjenester. Det er under etablering flere roller knyttet til denne aktiviteten. 
 
Vi søker nå en tjenesteansvarlig som kan sammenstille påbegynte leveranser, etablere en enhetlig merkantil struktur og håndtere det løpende tjenesteutviklingsbehovet. Konsulenten vil være helt sentral i etablering og utvikling av en forutsigbar og transparent bestilling, prissetting og leveranse av alle NHNs skybaserte tjenester, samt på rapportering og prognosesetting. Tjenesteansvarlig vil måtte jobbe selvstendig, samtidig som rollen er del av et tverrfaglig team. Konsulenten vil få egne ansvarsområder som skal følges opp, samt bidra i prosjekter og aktiviteter på tvers i avdelingen.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Identifisere utviklingsbehov for tjenesten, videreutvikle tjenesten i samsvar med behov og eventuelle ønsker fra sektoren og kundene samt sikre at innhold er i samsvar med kundenes behov og den teknologiske utviklingen 
 • Kartlegge og identifisere trender i markedet 
 • Delta i strategiarbeid knyttet til skytjenester, samt forankre denne internt og eksternt 
 • Prioritere strategiske tiltak relevante for tjenesten, forankre disse i forhold til tjenestekatalogen for øvrig for å sikre samkjøring av gode initiativ på tvers av tjenestene  
 • Etablere og sørge for et hensiktsmessige systemeierfora og brukergrupper innenfor tjenestekategorien der dette er nødvendig 
 • Kjenne kundens behov, og vite hva som skal til for å skape merverdi for kunden 
 • Sørge for god kostnadskontroll på tjenesten 
 • Være ansvarlig for tjenestens budsjett, prognose og regnskap i samarbeid med controller/økonomi 
 • Sørge for at vi leverer stabile, sikre og kostnadseffektive tjenester til våre kunder  
 • Ha et overordnet ansvar for tjenestebeskrivelser, tjenesteavtaler, og SLA/OLA –avtaler 
 • Holde oversikt over prosjekter, leveranser og konsekvenser som hører til kategorien 
 • Initiere årlig risikoanalyse av tjenestene
Arbeidsmengde kan variere i perioder.
 
Krav til kompetanse:
 • Høyere utdanning innen teknologi, på minimum bacelornivå, fra høgskole/universitet. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglede formalkompetanse 
 • Erfaring med forvaltning eller drift/utvikling av kompliserte IKT-løsninger 
 • Kjennskap til ITIL-prosesser 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvdreven og initiativrik, med god helhetsforståelse av teknologi og fokus på kundebehov 
 • Flink til å kommunisere teknologi på en måte alle forstår 
 • Effektiv og strukturert 
 • Gode samarbeidsevner  
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Skytjenester ITIL

Desired skills:
SCRUM

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP