2x delprosjektledere 1x prosjektleder, implementering av digitale tjenester

Log in or register to apply
Request ID: 20-07-4787
Published: 2020-07-03
Apply before: ASAP
Share:

NPE har behov for bistand innen prosjektledelse for overordnet prosjekt/program og delprosjektleder. Dette er i sammenheng med et større digitaliseringsprosjekt i NPE. Prosjektet vil inneholde oppgradering av Public 360 til versjon 5 og nyetablering av andre integrerte digitale tjenester. Dette medfører også å ta i bruk skytjenester. 

Vi har behov for å analysere behov og kravstille funksjonalitet både innenfor pasientskadeerstatningsbehandlingen med en løsning for de sakkyndige, og ren administrativ saksbehandling. Det medfører integrasjoner mot offentlige registre, Min side og ekspedering av dokumenter både til behandlingssteder og advokater, i tillegg til erstatningssøkere. Vi bruker i dag en egenutviklet løsning for eksterne sakkyndige som vi også vil erstatte. 

Prosjektleder: Vi har behov for 1 prosjektleder som skal lede et større digitaliseringsprosjekt for virksomheten. Oppdraget omfatter å lede en plan- og gjennomføringsfase av prosjektet. Prosjektet innbefatter flere delprosjekter med egen prosjektledelse som vil rapportere til hovedprosjektet. De ulike delprosjektene må koordineres med tanke på både ressursstyring, fremdrifts- og leveranseplaner. Det vil også være viktig å kunne lede og koordinere leveranser fra de ulike underleverandørene i prosjektet. 

Delprosjektleder: Vi har et behov for 1 – 2 delprosjektledere som skal lede et delprosjekt som inngår i et større digitaliseringsprosjekt for virksomheten. Oppdraget omfatter både det å lede en plan- og gjennomføringsfase av delprosjektet. Delprosjektet vil være avgrenset til et fagområde for virksomheten, og vil kreve en teknisk forståelse og erfaring med å lede denne type prosjekter. Delprosjektlederen må ha erfaring med å kunne implementere skytjenester i offentlig sektor, samt jobbe med å kunne automatisere arbeidsprosesser.  

Vi har behov for 1-2 delprosjektledere til å lede:

 • Kravstille og implementere en portalløsning for sakkyndige helsepersonell
 • Utarbeide krav og design, og implementere tjenester for å automatisere arbeidsprosesser

Det er mulig å tilby på en eller flere av rollene.

Krav til kompetanse:

NPE har behov for senior prosjekt- og delprosjektledere. De konkrete krav som stilles til prosjektlederrollen og delprosjektlederrollene skrives inn nedenfor.  

Krav til prosjektleder:

 • Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring, og være senior konsulent, med ledelse av større prosjekter eller program.  Konsulenten må ha erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor.
 • Sertifisert Prince2 Practitioner, alternativt sertifisert Foundation med dokumentert erfaring tilsvarende Practitioner nivå
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk svært godt. 
 • Konsulenten må ha erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter / program fra andre offentlige etater / virksomheter. Det er ønskelig at det fremlegges referanser med kontaktinformasjon.
 • Konsulenten må ha erfaring med å jobbe med Prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. Det er viktig at konsulenten er godt kjent med, og vant med å benytte smidig arbeidsmetodikk.
 • Kompetanse og erfaring på dokumentasjonsforvaltning, arkivering og NOARK-standard
 • Erfaring fra prosjekter med implementering av skytjenester i offentlig sektor
 • Dokumentert kompetanse og erfaring med Informasjonssikkerhet/GDPR
 • Konsulenten må være tilgjengelig fra midten av august 2020 i en 100% stillingsstørrelse. Oppdraget har en varighet på 12 mnd, med en mulighet for forlengelse på 3 + 3 mnd.
 • Arbeidssted skal være i kundens lokale i Oslo

Krav til x2 Delprosjektledere:

 • Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring, og være senior konsulent, med ledelse av IT-prosjekter. Konsulenten må ha erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor.
 • Erfaring med gjennomføring av digitaliseringsprosjekter
 • Sertifisert Prince2 Foundation 
 • Konsulenten må ha erfaring med å jobbe med prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. Det er viktig at konsulenten er godt kjent med, og vant med å benytte smidig arbeidsmetodikk.
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk svært godt. 
 • Konsulenten må ha erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter fra andre offentlige etater / virksomheter. Det er ønskelig at det fremlegges referanser med kontaktinformasjon.
 • Kompetanse og erfaring på dokumentasjonsforvaltning, arkivering og NOARK-standard
 • Erfaring fra prosjekter med implementering av skytjenester
 • Dokumentert kompetanse og erfaring med Informasjonssikkerhet/GDPR
 • Konsulenten må være tilgjengelig fra midten av august 2020 i en 100% stillingsstørrelse. Oppdraget har en varighet på 12 mnd, med en mulighet for forlengelse på 3 + 3 mnd.
 • Arbeidssted skal være i kundens lokale i Oslo

Opsjon: 3 + 3 måneder
Oppstart: Midten av August

Required skills:
Prince2 Practitioner/Foundation NOARK-standard skytjenester GDPR

Desired skills:
Public 360 PMP

Competence area

Project management

Location

Majorstuen

Workload

100%

Startdate

2020-08-14

Enddate

2021-06-14

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP