Request ID: 20-08-7516
Published: 2020-08-20

Helsedirektoratet, ved avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.

Avdeling helseregistre har ansvar for prosjekt allmennlegedata. Prosjektet skal etablere en nasjonal løsning for å beskrive status i allmennlegetjenesten på nasjonalt og kommunalt nivå. Prosjektet skal også levere data på ulikt nivå til ulike brukere. Prosjekt allmennlegedata skal, med KPR som fundament, utvikle et verktøy for å vise statistikk innen status for allmennlegetjenesten. Statistikken skal ivareta et helsefaglig-, pasient/pårørende-, lokalt- og nasjonalt perspektiv. Statistikken skal synliggjøre variasjon og utfordringsbilde på kommunalt nivå, slik at relevante aktører kan anvende for å gjøre vurderinger av legeadferd og eventuelt forbedringsbehov. Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre relevant og aktuell statistikk innen allmennlegetjenesten. Viktige brukergrupper er:

 • Nasjonale myndigheter / beslutningstakere
 • Lokale myndigheter – helsefellesskap – fylkesmenn – rådmenn – kommunekoordinatorer
 • Fastleger / allmennlegetjenesten  
 • Pasient / befolkning

Prosjektets formål er å definere, utarbeide og tilgjengeliggjøre statistikk som kan anvendes for en helhetlig vurdering av allmennlegetjenesten. Dette gjøres i tett dialog med de som har behov for statistikkene. Første leveranse av statistikker kom i mars. Prosjektet ser nå etter en erfaren utvikler som kan inngå i datavarehuset men som en egen ressurs for prosjekt allmennlegedata. Den nye ressurser skal være med å etablere flere statistikker fortløpende. Det er behov for å effektivisere produksjon av statistikkene og dette er et arbeid som vil bli sentralt for den nye ressursen.  Prosjektet trenger derfor forsterkninger for disse oppgavene og vil inngå i prosjektet og samarbeide tett med DV team med stor portefølje. 

Arbeidsoppgavene vil være følgende: 

 • Implementere nye statistikker med data fra datavarehus basert på spesifiserte bestillinger i Jira fra prosjekt allmennlegedata
 • Sammen med nøkkelressurser i prosjekt allmennlegedata, DV utvikle automatiske produksjon av etablert statistikk og automatisering av dynamisk anonymisering. 
 • Tett dialog med tekniske kravstillere basert på brukerkrav
 • Jobbe i team, ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim

Helsedirektoratet søker inntil 4 utviklere datavarehus (BI) i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim. 

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi ser etter deg som er engasjert, selvstendig og sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, er god til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre. Du må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. Praktisk erfaring fra kartleggingsarbeid, informasjonsmodellering og konsolidering av data er en fordel. Forankringsarbeid og tett dialog med fagressurser er noe du trives med.

Vi ser etter ressurser som :

 • Har relevant utdannelse, minimum på bachelornivå
 • Er erfaren utvikler i datavarehus  
 • Har kompetanse på å håndtere store datamengder og personsensitive data 
 • Evner å raskt sette seg inn i problemstillinger og som er løsningsorientert
 • Er uredd og selvgående. Ikke redd for å ta kontakt med folk og spore opp den informasjonen som er nødvendig. 
 • Har erfaring fra prosjektarbeid og evner å jobbe med ulike fagpersoner
 • Er komportabel med å jobbe med mange aktiviteter samtidig og holde fokus på leveransen

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
T-SQL SQL Server Intergration Azure GDPR

Desired skills:
Power BI DAX Power Query RLS

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-09-13

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00