2x .Net Utvikler

Log in or register to apply
Request ID: 20-09-0394
Published: 2020-09-09
Apply before: 22-09-2020 12:00
Share:

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.

Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.  

Prosjektets formål er å sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helseanalyseplattformen på en effektiv måte. Arbeidet omfatter fire overordnede hovedleveranser: 

- Etablere dataprodukter

- Løsning for intern forvaltning av metadata

- Løsning for integrasjon og dataoverføring til HAP

- Etablere forvaltningsmodell. 

Prosjektet ser nå etter flere erfarne utviklere som kan bidra med utvikling av nye løsninger som skal understøtte leveransene.

Som utvikler vil du inngå i et prosjektteam med både tekniske ressurser og fagressurser. Teamet vil samarbeide tett med både andre utviklere i avdelingen, løsningsarkitekter og skyarkitekter.

I prosjektet vil det også jobbe fagressurser som bistår med kartlegging, avklaringer og etter hvert test av løsning.

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

- Skrive kode, tester og dokumentasjon

- Oppsett og automatisering av skymiljøer

- DevOps og CI/CD (byggesystem, deploy, kjøring av automatiserte tester osv.)

- Feilretting, feilsøking, monitorering og support av utviklede løsninger

- Demoer, presentasjoner og brukerinvolvering

Helsedirektoratet søker 2 fulltidsressurser. På grunn av restriksjoner relatert til Covid-19 jobber både ansatte og innleide ressurser i avdelingen fra hjemmekontor for tiden, men har noen arbeidsdager og workshops i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim.

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette seg inn i ny teknologi. Ønskelig med «full stack»-erfaring dvs. du er komfortabel med å jobbe både med brukergrensesnitt og på serversiden. Fordel om du har kompetanse på skyløsninger, gjerne Azure. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper.

 

Required skills:
React Vue.JS Azure SQL

Desired skills:
GraphQL DevOps

Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-10-10

Enddate

2021-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00