Request ID: 20-09-3141
Published: 2020-09-25

Kunden søker etter en testleder med erfaring fra koordinerings- og leveranseledelse for prisendringen 2021. Testlederen vil også kunne utføre testing ved behov.

Testleder kommer til å arbeide tett sammen med de ulike system- og leveranseansvarlige, samt ressurser i tjenesteplattformene og drift. Testlederen må ha erfaring med komplekse verdikjeder da det er mange systemer og parter involvert, både interne og eksterne aktører. Testleder må ha solid erfaring i å definere test case og rapportere testresultater til alle interessenter. Testlederen vil ha et utvidet ansvar i å sikre koordinering på tvers av systemene og rapportere til tjenesteplattformansvarlig samt delta i implementasjonsgruppen for prisendringen.

Om prisendring

Konsulenten vil være testleder i prosjekt for prisendring i 2021. Prisendring er en aktivitet som gjennomføres hvert år i januar / februar. Kundens avdeling for Digitale Tjenester (DT) er ansvarlig for implementering av nye priser på tvers av alle billetteringssystemer. Testleder vil jobbe tett sammen med ulike system- og løsningsansvarlige for prisendringen. Testleder skal være administrativ kontakt og være ansvarlig for å koordinere mot testledere og testere på de berørte systemene for at testing, feilretting og godkjenning blir gjennomført. Det finnes mye god dokumentasjon fra tidligere prisendringer, både regresjonstester, retrospektiv læring og systemdokumentasjon. Nye test caser basert på prisendring for 2021 kan måtte utarbeides dersom eksisterende test caser ikke er dekkende.

Om rollen og arbeidsoppgaver

 • Kvalitetssikring av forretningskrav og tekniske kravspesifikasjoner.
 • Planlegging av system- og akseptansetest og oppfølging av testteam.
 • Utarbeidelse av effektive testplaner og test case som dekker funksjonelle og ikke-funksjonelle akseptansekriterier på tvers av alle relevante systemer.
 • Funksjonell testing, bistand til dedikerte testere
 • Utarbeidelse av testplan, statusrapport, testrapport og andre rapporter som beskriver leveransen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Meget god teknisk kompetanse
 • Lengre erfaring med testledelse, fortrinnsvis med komplekse systemer
 • Erfaring med prosjektledelse og/eller prosjekt koordinering
 • God erfaring i bruk av Confluence og JIRA med Zephyr
 • Meget god kunnskap innen testmetodikk
 • ISTQB-sertifisert, Agile Tester
 • Kunnskap om ITIL og Prince2
 • Erfaring med testing i kompleks arkitektur i lange verdikjeder
 • Erfaring med programvareutvikling
 • Skandinavisk(norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Testing av billettsystemer, fysiske eller app-baserte

Personlige egenskaper

 • Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
 • Evne til å kommunisere godt med mange interne interessenter 
 • Evne til å struktur og dokumentasjon

Required skills:
Confluence Jira Zephyr ISTQB ITIL

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-10-15

Enddate

2021-02-05

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

.NET utvikler

Request ID: 20-10-4335 Published: 2020-10-23

Høsten 2021 er det stortingsvalg i Norge, noe NRK skal dekke grundig. I forbindelse med dette har vi behov for å videreutvikle valg-APIet vårt som tilbyr data fra Valgdirektoratet til  valgresultat-visualiseringene våre på TV og på nett. Vi ønsker nå å leie inn 1 .NET-konsulent som kan ta hovedansvaret for valg-backend og den videreutviklingen som må til for at NRK skal kunne levere valgresultater på en god måte. Konsulenten vil gå inn i valg-prosjektgruppen til teamet Digital Historieutvikling......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00