Prosjektleder TT

Log in or register to apply
Request ID: 20-09-3683
Published: 2020-09-08
Apply before: 21-09-2020 17:00
Share:

Konsentra søker en prosjektleder for å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten.

Prosjektleder vil lede en prosjektgruppe bestående av en IT prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT.

Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bestående av adm.dir., IT- og planleggingssjef samt leder for Kontaktsenter.

Om arbeidsoppgaver

Eksempler på oppgaver er å kartlegge dagens TT-ordning, brukerinnsikt og involvering av kunder og interesseorganisasjoner. Prosjektleder skal være en aktiv bidragsyter mht. analyse av konsept, ressursbehov og organisering i Konsentra, samt valg av kontaktkanaler, etablering av tekniske løsninger m.m. Prosjektet vil også kreve samhandling med Ruter. Konsulenten skal kunne ha ansvar for intern og ekstern dialog og kunne fasilitere og gjennomføre workshops og møter.

I tillegg skal konsulenten utarbeide prosjektplaner og budsjetter, koordinere og følge opp øvrige ressurser i prosjektgruppen, sikre fremdrift, prioritere og allokere oppgaver innad i prosjektet, sikre leveranser iht. mål, frister og kostnadsramme, foreta risikovurderinger og rapportere til styringsgruppen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse. Erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med å lede et tverrfaglig team og prosjekter innenfor produkt eller tjenesteutvikling med fokus på kundebehov.
 • Erfaring med forretningsutvikling og risikostyrings prosesser.
 • Erfaring med å utarbeide behovsanalyser, konsept og løsnings beskrivelser.
 • Erfaring med kartlegging av ressursbehov og organisering.
 • Erfaring med å lede IT ressurser.
 • Konsulenten må beherske skandinavisk på nivå C2 og/eller engelsk på minimum nivå C1 .

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med kartlegging av og valg av kontakt kanaler.
 • Erfaring med å analysere brukerreiser.
 • Formell prosjektleder kompetanse kantelle positivt.

Personlige egenskaper

 • Ved referanse sjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
 • Raskt sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger samt se løsninger.
 • Sterke leder egenskaper.
 • Dyktig i å strukturere prosesser.
 • Evnen til å levere til avtalte frister.
 • Evnen til å ta initiativ og eierskap.
 • Gode relasjonelle egenskaper og samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig.
Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-10-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00