Prosjekt/prosessleder med erfaring innen testledelse

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-09-3843
Published: 2020-09-30

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser, som f.eks., analyser, utredninger, anskaffelser, utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m. 

Digitaliseringsprosjekter i FHI innebærer høy grad av samhandling med ulike faggrupper på tvers i organisasjonen og i en del tilfeller også aktører utenfor FHI. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder kan bli engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må ofte delta i hele prosessen fra ide og konseptutredning til løsningen er implementert. Våre prosjektledere inngår i team, og som prosjektleder vil du vil inneha forskjellige oppgaver. Prosjektledere må være fleksible og også kunne påta seg andre roller utover den rene prosjektlederrollen som f.eks. testleder, endringsleder osv. Stillingen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv. Du har god teknisk innsikt, er løsningsorientert, utnytter metodikk pragmatisk, sikrer forankring og liker varierte oppgaver.

Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver: 

 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av prosjekter og endringsprosesser 
 • Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter 
 • Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt 
 • Koordinere prosjektarbeid inn mot selvgående team og delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller
 • Utarbeide teststrategier, testplaner og administrere og delta i testaktiviteter 
 • Gjennomføre ROS og bidra til personvern og informasjonssikkerhetsanalyser, etablere driftsavtaler og databehandleravtaler ved behov
 • Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene 
 • Bidra i opplæring, innføring og forankring, koordinere gevinstrealiseringsaktiviteter

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

Konsulenten skal ha:

 • Bred og dokumentert erfaring innen prosjekt- og prosessledelse, minimum 7 år
 • Dokumentert erfaring med å lede og gjennomføre digitaliseringsprosjekter, herunder prosjektledelse i virksomhet med moderne (smidig) systemutvikling, 
 • Erfaring med AzureDevops som verktøy i smidig utviklingsarbeid
 • Erfaring med å utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med systemarkitekt og fag/forretningssiden i en virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med teststrategier, testplaner og administrasjon og deltakelse i testaktiviteter 
 • Erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser og tilhørende arbeid med innføring og gevinstrealisering
 • Erfaring med personvernforordningen (GDPR) og informasjonssikkerhet  
 • Erfaring fra helsesektoren 
 • Relevante sertifiseringer: ITIL, Prince2/Prince Agile
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk 
 • God kjennskap til folkehelsearbeid og Folkehelseinstituttets ansvarsområder 
 • Erfaring fra arbeid under press/ i krisesituasjoner 

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • God til å strukturere og dokumentere prosesser og leveranser
 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper 
 • Relevante sertifiseringer: Certified scrum, MSP eller tilsvarende
 • Domenekunnskap fra smittevern/beredskapsarbeid 
 • Erfaring fra statlig virksomhet og kjennskap til statlig administrasjon og budsjettarbeid i staten 

Varighet: 6 måneder, med opsjon for 6 + 6 måneder forlengelse 

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Azure Devops GDPR

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-04-12

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00