Request ID: 20-10-1103
Published: 2020-10-08

Ruter har inngått et samarbeid med Norges Handikapforbund (NHF), som innebærer at NHF vil være direkte involvert i dette prosjektet.

Ambisjon for arbeidet;
Sikre at vi tilbyr opplevelsen av bærekraftig bevegelsesfrihet til alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk eller annen status

Arbeidet skal resultere i et løft på området, og mobilisere og skape entusiasme og engasjement i Ruters organisasjon og hos Ruters samarbeidspartnere som er involvert i å levere bærekraftig bevegelsesfrihet

Viktige nøkkelleveranser

 • En tydeliggjøring og visualisering av et målbilde som viser hva vi ønsker å oppnå
 • En kartlegging for å vurdere dagens situasjon – hvordan det tilbudet vårt oppleves i dag
 • Kontinuerlig identifisering og realisering av små forbedringsgrep
 • Identifisering og rigging av større systemiske endringer dersom det er behov for det

Viktig aktiviteter

 • Etablere arenaer for samarbeid i Ruter og i kollektivtrafikkfamilien
 • Rigge og gjennomføre tett dialog med interessenter gjennom hele prosjektet. Svært viktig er
 • dialogen og samarbeidet med NHF og direkte med personer med nedsatt funksjonsnedsettelse
 • Innhente erfaringer fra andre byer og områder, løsninger fra andre sektorer og løsninger som
 • benyttes av andre mobilitetsaktører
 • Identifiser målparametere som kan integreres i Ruters system for virksomhetsstyring
 • Bidra å vurdere endringer i innkjøpsprosesser og kontraktinnhold
 • Kommunisere, inspirere og engasjere bredt
 • Bidra til innsikt og kompetansebygging

Om rollen og arbeidsoppgaver

En sentral del av arbeidet vil være å involvere bredt, motivere, inspirere og engasjere. Prosjektleder trenger sterk kompetanse både på prosjektledelse og endringsledelse.

Prosjektleder vil ha ansvar for:

 • Prosjektledelse, inkludert styring, koordinering og støtte av alle involverte
 • Prosessledelse, det vil si igangsette, fasilitere, tilrettelegge for- og støtte - en rekke prosesser som
 • skal bidra til endring og ønsket resultat
 • Tett samarbeid med prosjekteier, styringsgruppe, prosjektteam og NHF og andre interessenter
 • Rapportering til prosjektets styringsgruppe med representanter fra Ruter og NHF

Ønskede kvalifikasjoner

 

 • Dokumentert kompetanse og erfaring med å lede prosjekter bestående av mange interne og eksterne deltakere
 • Meget god evne til å samhandle, med gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Dokumentert erfaring med temaet funksjonsnedsettelse og ulikhet, gjerne i en sammenlignbar
 • kontekst (egenerfart eller profesjonell erfaring)
 • Dokumentert egenskap til å sette seg inn i situasjonen der enkeltindivider og -grupper har
 • utfordringer pga. sosial ulikhet, urett, segregering
 • Dokumentert erfaring med å ta et bruker/kundeperspektiv og involvere dem i prosessene
 • God på budskapsutvikling, gode språkkunnskaper, flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Evne til å gjennomføre en prosess som involverer bredt og er motiverende
 • Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
 • Styring av offentlig eide selskap
 • Kollektiv trafikkselskap (Ruter eller andre)

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-11-01

Enddate

2021-04-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

.NET utvikler

Request ID: 20-10-4335 Published: 2020-10-23

Høsten 2021 er det stortingsvalg i Norge, noe NRK skal dekke grundig. I forbindelse med dette har vi behov for å videreutvikle valg-APIet vårt som tilbyr data fra Valgdirektoratet til  valgresultat-visualiseringene våre på TV og på nett. Vi ønsker nå å leie inn 1 .NET-konsulent som kan ta hovedansvaret for valg-backend og den videreutviklingen som må til for at NRK skal kunne levere valgresultater på en god måte. Konsulenten vil gå inn i valg-prosjektgruppen til teamet Digital Historieutvikling......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00