Løsningsarkitekt - Digital arbeidsplass

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-10-1523
Published: 2020-10-02

Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 13 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner. 

Som grunnlag for tjenestene er NHN er i prosess med å anskaffe en rammeavtale for å dekke om mulig et bredere tjenesteperspektiv enn dagens ulike avtaler kan tilby, bl.a. for kjøp av klienter og skjermer. 

NHN ønsker med dette  

 • en leverandør som kan være en strategisk partner som bidrar til videre digitale transformasjon og tjenesteutvikling. 
 • å effektivisere og profesjonalisere tjenesten gjennom for eksempel bedre livsløpshåndtering. 
 • en avtale som gir oss mulighet til å sikre standardisering og stabil drift over tid (lengre løpetid)
 • en avtale som gir oss en gevinstrealisering på tjenesten som kan reflekteres gjennom tjenesteprisingen

Bistanden som skal utføres

Innen oppstart i forespurt oppdrag har NHN har gjennomført anskaffelse, og rammeavtale "Strategisk partner innen Digital arbeidsplass" vil være signert og i første fase av implementering.

Det ønskes å leie inn en konsulent til å bistå prosjektet med

 • Teknisk koordinering av prosjektaktiviteter mellom prosjekt, leverandør og linjeorganisasjon
 • Rådgivning i forbindelse med fagområdet arbeidsflate 
 • Løsningsdesign
 • Leveranseplanlegging
 • Koordinering og gjennomføring av ROS-analyser
 • Møteaktivitet og utarbeidelse av dokumentasjon

Innleid ressurs vil arbeide tett med prosjektleder for implementeringsprosjektet, tjenesteansvarlig for Digital arbeidsplass og prosjektet for øvrig. Andre oppgaver innen samme fagområde kan også være aktuelt.

Krav til kompetanse

Tilbudt konsulent må: 

 • ha erfaring og relevante referanser fra tilsvarende oppdrag/leveranser (kontaktinformasjon oppgis)
 • ha gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig. Norsk er arbeidsspråket

Tilbudt konsulent forventes videre å:

 • kunne vise til høy gjennomføringskraft fra referanseprosjekter 
 • kunne vise til erfaring fra helsesektoren og helseforvaltningen
 • kunne vise til erfaring som Løsningsarkitekt
 • være erfaren innenfor Arbeidsflate som fagområde
 • vise til god kompetanse og erfaring på SCCM, App-V og Intune
 • vise til god kompetanse og erfaring på Windows 10, Citrix og applikasjonspakking
 • vise til god kjennskap til autopilot-løsninger
 • ha god kjennskap til komplekse IT-løsninger og infrastruktur
 • ha relevant utdanning
 • være strukturert og ryddig 

Opsjon på ytterligere forlengelser inntil 12 måneder.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
SCCM App-V Intune Windows 10 Citrix Applikasjonspakking

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

2020-11-30

Enddate

2021-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

.NET utvikler

Request ID: 20-10-4335 Published: 2020-10-23

Høsten 2021 er det stortingsvalg i Norge, noe NRK skal dekke grundig. I forbindelse med dette har vi behov for å videreutvikle valg-APIet vårt som tilbyr data fra Valgdirektoratet til  valgresultat-visualiseringene våre på TV og på nett. Vi ønsker nå å leie inn 1 .NET-konsulent som kan ta hovedansvaret for valg-backend og den videreutviklingen som må til for at NRK skal kunne levere valgresultater på en god måte. Konsulenten vil gå inn i valg-prosjektgruppen til teamet Digital Historieutvikling......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00