Request ID: 20-10-1718
Published: 2020-10-01

SVV er p.t. i en ansettelsesprosess for å erstatte tidligere produkteier. Innleid person vil støtte og jobbe i tospann med ny produkteier i tillegg til andre fagpersoner (og senere andre innleide konsulenter, interne IT-ansatte etc). Oppstartsoppgave vil bl.a. være å definere en overordnet prosjektbeskrivelse som sørger for at ønsket smidig prosess og metodikk kan følges, og nødvendig forretningsfleksibilitet er mulig.

På sikt vil fokus være produkteiers støtte til smidig utvikling, fokus på brukerbehov, rapportering og kommunikasjon med ledelse og gevinstrealisering gjennom kontinuerlige leveranser. Avhengig av produkteiers og konsulentens kompetanse kan og andre oppgaver bli aktuelle. 

Eksempel på arbeidsoppgaver:

  • Formulere prosjektdefinisjon etter prinsipper nevnt i kap 1.1
  • Bidra med å utarbeide beslutningsgrunnlag til ledelsen
  • Lede arbeidet sammen med produkteier
  • Være produkteiers nærmeste samarbeidspartner
  • Være rådgiver på bedømming og valg av tekniske løsninger
  • Bidra til innhenting av informasjon og brukerbehov

SVV er en organisasjon i stor endring, og en konsulent med riktig holdning og kompetanse kan i denne rollen kan ha stor innflytelse på hverdagen til et stort antall mennesker som arbeider med drift av vegnettet, og dermed også påvirke nytten som skapes for trafikanter og næringstransport – en potensiell massiv samfunnsgevinst! Ønsket er at dette blir en pionérinnsats som dreier Drift og Vedlikeholdsdivisjonen bort fra vannfallsprosjekter til moderne produktutvikling med bestandige, autonome team og laserfokus på nytte og brukerbehov.

Annen informasjon: 

  • Konsulenten forventes å sitte i SVV sine lokaler på Abels gate 5 (p.t., flytting til Trondheimsporten 2 på Sluppen ultimo 2021) i Trondheim
  • I den utstrekning Kunden har behov for det, må Konsulenten også påregne å delta i andre relaterte aktiviteter
  • Det må forventes en del reiseaktivitet – SVV vil dekke reisekostnader etter statens satser
  • Koronasituasjonen vil selvsagt kunne påvirke både arbeidssted og reiser – Statens vegvesen følger helsemyndighetenes råd til enhver tid

Competence area

Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

.NET utvikler

Request ID: 20-10-4335 Published: 2020-10-23

Høsten 2021 er det stortingsvalg i Norge, noe NRK skal dekke grundig. I forbindelse med dette har vi behov for å videreutvikle valg-APIet vårt som tilbyr data fra Valgdirektoratet til  valgresultat-visualiseringene våre på TV og på nett. Vi ønsker nå å leie inn 1 .NET-konsulent som kan ta hovedansvaret for valg-backend og den videreutviklingen som må til for at NRK skal kunne levere valgresultater på en god måte. Konsulenten vil gå inn i valg-prosjektgruppen til teamet Digital Historieutvikling......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00