Request ID: 20-10-1757
Published: 2020-10-15

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en skyarkitekt/skyutvikler med god kjennskap til Altinn sin anvendelse av Azure tjenester, samt løsningsfunksjonalitet og infrastrukturoppsett.

Konkrete arbeidsoppgaver

  • Etablering av AI-DEV i Azure
  • Videreutvikling og forvaltning av AT-SBL miljø i Azure
  • Eventuelt også bistand til videre utvikling av Azure tjenestebruk for Altinn 3.0
  • Skripting via Terraform

Kompetansekrav ressurs som tilbys:

  • Kompetanse på optimalisering av sky både teknisk og merkantilt
  • God kompetanse på ALTINN-løsningen
  • God kompetanse på Azure
  • God kompetanse på Terraform

Vi ønsker at konsulent som tilbys minimum er seniorkonsulent, dvs har minst 5 års erfaring fra fagområdet. Hvis dette ikke er mulig åpner vi for konsulent, dvs har minimum 3 års erfaring fra fagområdet

Opsjon: 6 måneder

Konsulenten som skal inn hos Digitaliseringsdirektoratet må forplikte seg til dette oppdraget til vedståelsesfristen 26.11.2020.

Ved søknad trenger vi CV i Word format samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
ALTINN-løsningen Azure Terraform

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-11-01

Enddate

2021-07-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00