Request ID: 20-11-5892
Published: 12.11.2020

Da alle organisasjoner i større eller mindre grad er avhengige av sine IT-løsninger for den daglige driften av virksomheten, stilles det stadig nye krav til IT-driften. Det kreves at tjenester som leveres møter kravene fra kunder og internt med hensyn på kvalitet og effektivitet. Et verktøy som kan bidra til at NHN får økt kontroll og oversikt for å forvalte, drifte, levere og kostnadssette infrastruktur og tjenester er etablering av en konfigurasjonsstyringsdatabase (CMDB) med tilhørende prosesser.

Med CMDB menes i denne sammenhengen konfigurasjonsstyringssystemet (CMS) og en eller flere databaser (CMDB-er) som brukes for å støtte oppunder konfigurasjonsstyringsprosessene, herunder samle inn, lagre, styre, oppdatere og presentere data om samtlige konfigurasjonselementer (CI) og deres relasjoner.  

CMDB er en grunnleggende komponent i ITIL- rammens konfigurasjonsadministrasjonsprosess (Information Technology Infrastructure Library). For infrastrukturdrift og support representerer CMDB den autoritative kilden for informasjon om de viktigste ressursene som inngår i en eller flere tjenester. CMDB er et virkemiddel til å forstå organisasjonens kritiske eiendeler og deres forhold, for eksempel informasjonssystemer, oppstrøms kilder eller avhengighet av eiendeler, og nedstrøms mål for eiendeler. CMDB-er kan brukes til mye, inkludert, men ikke begrenset til: forretningsinformasjon, programvare og maskinvarebygging, inventar, konsekvensanalyse for endringshåndtering og hendelseshåndtering. 

CMDB-implementeringer involverer ofte en kombinasjon av kopiering av data og føderasjon. Sistnevnte betyr inkludering av data i CMDB fra andre datakilder, men på en slik måte at datakilden selv beholder dataene og en CMDB kun har innsyn.

NHN skal i løpet av 2021

  • Produkssjonssette en CMDB for et begrenset antall brukerhistorier (use-case)
  • Etablere en forvaltningsmodell og implementere/revidere prosesser
  • Utarbeide et veikart for CMS/CMDB i NHN frem mot 2026

Bistanden som skal utføres er knyttet til konseptfasen som fagstøtte på CMDB, og består kort oppsummert i følgende aktiviteter:

  • Beskrive problemet og hva vi ønsker å oppnå. Underlaget for dette er business case som allerede er utarbeidet, tidligere erfaringer og identifisering og prioritering av brukerhistorier(use-case).
  • Beskrive løsningsalternativer (funksjonelt, organisatorisk, juridisk og teknisk)
  • Identifisere prinsipielle spørsmål (hindringer o.l.) ved de enkelte løsningsalternativene
  • Beskrive positive og negative nyttevirkninger ved de enkelte løsningsalternativene
  • Vurdere løsningsalternativene oppimot hverandre og anbefale løsning. Overordnet er det ønskede utfallet av dette å avklare om vi kan bruke noe av det vi har eller om det anskaffes en ny løsning. 
  • Beskrive forutsetninger for gjennomføring/operasjonalisering

Opsjonen på forlengelse 6+6 måneder knytter seg til bistand i planleggings- og gjennomføringsfasen. 

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi ser etter en eller flere seniorkonsulenter som har inngående forståelse av forskjellige forretningsbehov og bruksområder som CMDB kan understøtte, samt forholdet til tjenester, ressurser/eiendeler, drift, utvikling, og økonomi og finans. Relevant markedsforståelse og oversikt over produkter er en stor fordel. Kompetanse og erfaring må være oppdatert med tanke på teknologisk utvikling og trender i markedet. Vi vektlegger videre personlige egenskaper som å være selvstendig og løsningsorientert, kunne fungere godt i team, ha gode evner til å sette seg raskt inn i forretningsbehov, og kommuniserer svært godt både muntlig og skriftlig på norsk.


Grunnet dagens situasjon med Covid19 kan oppdraget løses uten å være fysisk til stede i våre lokaler i Trondheim. Noe møteaktivitet med behov for fysisk tilstedeværelse må påregnes. Det forventes at konsulent stiller fysisk når situasjonen endrer seg.

Required skills:
CMDB

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00