Etablering av Facility Management

Log in or register to apply
Request ID: 20-11-7872
Published: 20.11.2020
Apply before: 27.11.2020 12:00
Share:

Ruter søker en senior konsulent til Ruters fagenhet M&O / FM. Konsulenten vil ha en sentral rolle ved å bistå med utarbeidelse og anskaffelse av FM tjenester/avtale i Ruter.  

Tilbudt kandidat må ha kompetanse og erfaring fra hele anskaffelsesprosessen fra utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, innkjøp og etablering av FM tjenester. 

Om M&O og FM tjenester 

Fagenheten M&O besitter ansvaret for «in house» driftsavtaler for Ruters lokaler i Dronningensgate 40, samt Ruters kunde- og konferanse senter på Jernbanetorget.  

M&O opererer i dag med ulike fragmenterte driftsavtaler innenfor typiske FM tjenester.  

Noe som både er arbeidskrevende og innehar potensiale for økonomiske besparelser. Vi mener derfor at ved å samle disse ulike avtalene inn under en felles FM avtale, vil kunne gi ulike positive synergier. Derav mindre administrativ oppfølging og bedre kvaliteten innenfor de ulike tjenestene.   

Ruter er i oppstartsfasen av dette arbeidet og trenger derfor ekstern kompetent bistand for gjennomføring og etablering av en slik FM-avtale.  

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Tilbudte kandidater må ha helhets forståelse og erfaring fra FM anskaffelser, derav innkjøpskompetanse innen Lov om offentlige anskaffelser. Kandidatene må besitte både overordnet og reell operativ erfaring innen denne type anskaffelser og inneha kompetanse på hvordan prosessere dette arbeidet til endelig oppstart av signert avtale.  

Kandidaten blir en viktig bidragsyter inn i anbudsgruppe for etablering av FM avtale.  

Typiske oppgaver for kandidaten; 

 • Utarbeidelse av et helhetlig konkurransegrunnlag 
 • Produksjon og sammensetning av anbudsdokumentasjon (oppdragsbeskrivelse mm) 
 • Økonomi / FM regnskap – business case- synergier- effekter 
 • Kvalitetssikring 
 • Forhandlinger 
 • SLA avtaler 
 • Annet 

Kandidaten vil bli en sentral ressurs gjennom hele anskaffelses prosessen.  

Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid blant ulike involverte i denne anskaffelsen.   

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Bred erfaring fra innkjøpssektoren, derav Lov om offentlige anskaffelser  
 • Bred overordnet og operativ erfaring innen FM anskaffelser 
 • Utarbeidelse og produksjon av anbuds dokumentasjon  
 • Økonomisk kompetanse og business cases  
 • Forhandlinger 
 • Ledererfaring / prosjektledelse  
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. 

Personlige egenskaper 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Strukturert og se helhet i arbeidet  
 • Operativ tilnærming  
 • Skriftlig og muntlig ferdigheter 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Selvgående med høy gjennomføringskraft 
 • Fleksibel, initiativrik og positiv  
 • Skape gode samarbeidsrelasjoner 

Ruter ønsker opsjon på følgende måte:

Opsjon 1: 01.09.2021 til 28.02.2022

Opsjon 2: 01.03.2022 til 31.10.2022

Opsjon 3: 01.11.2022 til 31.04.2023

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00