4x Backend utvikler - Java/Kotlin & AWS

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-0592
Published: 21.12.2020

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på backend utviklingsområdet opptil 4 utviklere på fulltid. Ressursene vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utviklerne tiltenkt å jobbe i teamene Grunnplattform salg/betaling, Faktura og Tjenestebestilling. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Ruter jobber på ny teknologisk plattform på store deler av produktporteføljen, men jobber også med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i den nye plattformen. Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka Streams. 

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være: 

 • Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etter hvert som komponenter settes i produksjon. (Utvikling og forvaltning praktiseres etter DevOps prinsipper, dvs. “You build it, you run it”.  Instrumentering, logging og overvåkning, kvalitetssikring, testing ved automatiserte tester, produksjonssetting og driftsoppfølging er en del av utvikling og forvaltning) 
 • Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene 
 • Bistå i valg av teknologi 
 • Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer 
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet 
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet  

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 
 • Høyere relevant utdannelse 
 • Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker. 
 • Erfaring med streaming /event-dreven arkitektur 
 • Erfaring med asynkron kommunikasjon fortrinnsvis Apache Kafka og Kafka API-er (Streams, Consumer, Producer) 
 • Erfaring med Microservices  
 • Erfaring med utvikling i Kotlin eller Java og Spring Boot 
 • God kjennskap til Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen 
 • Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes)  
 • Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og –prosesser med continuous intergration and continuous deploy (Gitlab) 
 • Erfaring med verktøy for sentralisert logging som ElasticCloud og Fluentbit 
 • Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som for eksempel Data Dog, Grafana, Kibana, Prometheus. 
 • Testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer 
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er 
 • Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger 
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git 
 • Erfaring med å utforme løsningsdesign 
 • Erfaring som teamleder eller Scrum master 

Opsjon 1: 1. februar 2022 – 31. juli 2022

Opsjon 2: 1. august – 1. februar 2023

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
DevOps Kafka Microservices Docker Kubernetes GDPR AWS

Desired skills:
JIRA Confluence Git

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00