Request ID: 20-12-3336
Published: 16.12.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Senior Backend Java developer with AWS infrastructure experience. 

Experience with

  • Go
  • Java
  • AWS infrastructure (Lambda, CloudFront, API Gateway, EKS)
  • Docker & Kubernetes Infrastructure-as-code (Terraform, CloudFormation)
  • CI/CD (incl. Automated testing strategies) 
  • Familiarity with microservice architectures

Nice to have:

  • IAM domain knowledge preferred (OAuth2, OIDC, SAML2, UMA, SCIM)
  • React 

Required skills:
Go Java AWS Docker Kubernetes

Desired skills:
IAM React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

English

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack Javascript

Request ID: 21-01-1953 Published: 2021-01-22

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Fullstack Javascript utvikler.  Ønsket kunnskap innen: React Redux Node.js AWS Gatsby Github action CSS/Less HTML TypeScript Terraform  Concourse ...

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00