Request ID: 20-12-5626
Published: 18.12.2020

IMDi har behov for en prosjektleder med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign.

Tentativ fremdriftsplan er:

 • Konseptfasen (11.01.21 – 01.07.21)
 • Planlegging og gjennomføring (opsjon)

Arbeidsområder for konsulenten:

 • Lede konseptarbeidet
 • Samarbeide tett med øvrig virksomhet IMDi spesielt virksomhetsarkitekt og fagressurser på bosetting, kvalifisering og digitalisering og eksterne interessenter (UDI, kommune)

Prosjektets leveranser:

 • Prosjektforslag
 • Prosjektbegrunnelse
 • Konseptutredning

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering i konseptutredninger
 • Erfaring med metoder innen tjenestedesign
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid, gjerne fra utlendingeforvaltningen
 • God konseptuell forståelse for arkitektur, gjerne med dokumentert erfaring
 • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre
 • Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

70-100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00