Request ID: 20-12-6947
Published: 21.12.2020

DFØ og Kulturdepartementet (KUD) har etablert et felles prosjekt «Digitilskudd» som skal utvikle en IT-løsning som skal gi oversikt over statlige tilskudd til frivillig organisasjoner. Tilskuddsløsningen skal omfatte innsamling av tilskuddsdata fra statlige tilskuddsforvaltere og en nettside hvor informasjon om statlige tilskuddsordninger, tildelinger av midler og annen relevant informasjon om tilskudd blir tilgjengelig og søkbart for de ulike brukergruppene. 

Løsningen som utvikles skal i første omgang omfatte statlige tilskudd til frivillig sektor, men planen er å videreutvikle løsningen til å omfatte alle statlige tilskudd.

For mer om prosjekte se Prosjektet Digitilskudd - DFØ (dfo.no)

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet er en videreføring av anbefalt tiltak A i utredning om digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet. Denne og andre utredninger peker på at tilskuddsområdet kan forenkles og effektiviseres ved hjelp av digitale fellesløsninger. For å få til dette mener vi at vi må begynne med å få på plass grunnleggende infrastruktur og informasjon på tilskuddsområdet, som f.eks. et tilskuddsregister med en tilhørende nettside med oversikt over tilskuddsordninger og enkeltstående. Dette er et første skritt som kan gi store gevinster for både søkere og tilskuddsforvaltere. 

Konkrete oppgaver vil være:

Ansvarlig for at arkitekturen er i tråd med nasjonale føringer. Bistå produkteier med involvering av interne og eksterne parter, roadmap etc. Utarbeide løsningsforslag, omsette IT-strategi og målbilder til konkrete krav og retningslinjer.

Kvalifikasjoner

  • Konsulenten må ha utdannelse på universitets/ høyskolenivå, relevant erfaring og kompetanse kan kompensere for manglende utdanning. 
  • Konsulenten må ha relevant arbeidserfaring som IT-arkitekt fra ett eller flere prosjekter med gode resultater. 
  • Konsulenten må ha god kjennskap til prinsipper for IT-arkitektur og metodeverk.
  • Konsulenten må ha erfaring fra smidig utvikling, løsningsdesign og arkitekturarbeid.
  • Konsulenten må ha svært gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig.
  • Konsulenten må ha god kjennskap til og erfaring med statlige tilskuddsordninger.
  • Konsulenten må ha erfaring med statlig digitaliseringsprosjekter.

Opsjon på forlengelse ut 2022.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

03.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00