Sikkerhetsekspert til Operativ IT

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-01-1395
Published: 07.01.2021

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en sikkerhetsekspert.

Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å delta i prosjekter med en strategisk rolle, ansvar for å følge opp forebyggende sikkerhetstiltak og bistå med etterforskning og hendelseshåndtering. Det er også nødvendig at kandidaten kan dokumentere og lage arbeidsrutiner som publiseres i vårt interne system. 

Vi bruker Confluence for å dokumentere sikkerhetsarbeidet og bruker Jira til å utføre oppgaver og tiltak. Teamet sitter ikke lokalisert sammen på grunn av Covid-19 og arbeider hovedsakelig på Teams nå. Det er nødvendig å arbeide på en felles plattform for å ha en kontinuerlig dialog, tilrettelegge for samarbeid og dele kompetanse.

Formålet med oppdraget er å få en ressurs med nødvendig kompetanse til å gå rett inn i teamet, jobbe selvstendig og utføre rollen tilfredsstillende. Mer konkret så vil rollen ha ansvar for følgende oppgaver

  • Herding av Active Directory og kundens klientplattform, herunder begrense mulighetene for horisontal bevegelse, stramme inn RDP-tilganger, m.m.
  • Bistå med å utarbeide og gjennomføre Proof-of-Concept (PoC) for Privileged Access Workstations (PAW), samt sikkerhetsmonitoreringsløsninger for disse og andre terminalservere.
  • Gjennomgang og implementering av Attack Surface Reduction-regler på kundens serverplattform
  • Bistå i analyse og håndtering av sikkerhetstruende hendelser
  • Bistå i rådgivende kapasitet på utforming av ny sonemodell for kundens nettverksinfrastruktur

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kunden søker en relevant og faglig sterk person som kan bidra til at teamet opprettholder nødvendige interne sikkerhetskrav, og leverer oppgaver til avtalt tid. Sikkerhetsressursen må ha god erfaring og kompetanse for å utføre strategiske og operative oppgaver

Required skills:
EDR Threathunting SIEM

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00