Request ID: 21-01-6679
Published: 04.01.2021

 Ressursen skal være rådgiver til prosjekter, samt utarbeide nødvendig dokumentasjon relatert til integrasjon og integrasjonsplattformen. 

Ressursen skal bistå rundt analyse og design i forbindelse med innføring av integrasjoner på integrasjonsplattformen. Etter endt analyse vil ressursen også bistå med koordinering, implementering og dokumentasjon av endringer i Helse Sør-Øst sin integrasjonsplattform. 

Konsulenten må inneha følgende minimums kompetanse: 

 • Integrasjonsarkitektur
 • Informasjonsarkitektur i forhold informasjonsobjektene som API-ene kaller på
 • Løsningsarkitektur og løsningsdesign for Integrasjoner
 • Kjennskap til helsevesenets prosess for Tjenestedesign og ROS
 • Kjennskap til og designkompetanse på integrasjonsplattformer som BizTalk, IIS
 • Kjennskap til helsesektoren
 • Sikkerhetsarkitektur
 • Sikring av grensesnitt
 • Føderert sikkerhet
 • Synkron samhandling (REST, SOAP, WCF)
 • XML, HL7, FHIR
 • Kompetanse på implementering på helsevesenets Integrasjonsplattform

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

11.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00