Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Log in or register to apply
Request ID: 21-02-0084
Published: 17.02.2021
Apply before: 12.03.2021 16:00
Share:

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene.

BAKGRUNN

Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgjengelig informasjon om pasient, sted, forhold og situasjonen, i tillegg til ressursstyring. AMK-løsningen er samfunnskritisk, og det forventes at den fungerer til enhver tid. 

AMK IKT er et interregionalt prosjekt i spesialisthelsetjenesten med Helseregionene som eiere. Prosjektet har gjennom et internasjonalt anbud anskaffet et nytt IKT-støttesystem som skal benyttes i alle landets AMK-sentraler, som skal gi bedret applikasjonsstøtte for operatørene. AMK IKT-prosjektet ledes av Helse Vest på vegne av Helseregionene.

I NHN er det etablert et mottaksprosjekt for å etablere drift av serverapplikasjonene for tjenestene AMK og GIS. I tillegg skal NHN ta en utvidet rolle som tjenesteintegrator for AMK IKT-tjenesten på tvers av tjenestens leverandører. 

BISTANDEN

Prosjektets overordnede mål er å etablere nasjonal drift av AMK- og GIS-tjenestene hos NHN. Vi har nå behov for bistand fra en seniorkonsulent, ifbm. AMK-tjenesten. Rollen blir som «strømansvarlig», dvs. faglig/teknisk ansvarlig for et team med ansvar for etablering av AMK-tjenesten hos NHN. Teamet vil bestå av ansatte i NHN. AMK-tjenesten er utviklet i .NET core, skal kjøre på containere og orkestreres av Kubernetes. Miljøet vil kjøre i NHN sine egne datasentre og vil ha svært høyt oppetidskrav. Det forventes at konsulenten er operativ i tillegg til å lede teamet. Det forventes også at konsulenten bidrar i utarbeidelse av god dokumentasjon, iht. krav i Release-prosessen i NHN.

Mot slutten av perioden skal etableringsprosjektet overleveres til drift. Det forventes at konsulenten bidrar til kompetanseoverføring/opplæring av NHN sine driftsteknikere.

KRAV TIL KOMPETANSE
Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

  • Konsulentene skal være seniorkonsulenter med god forståelse for container-teknologi
  • Konsulentene skal ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper, beherske norsk språk godt og kunne formidle teknologi og arkitektur på en ikke-teknisk og folkelig måte
  • Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 5 års relevant erfaring (min. 2 år med containere/Kubernetes)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

  • Erfaring fra etablering og drift av større løsninger på containere, ved hjelp av Kubernetes
  • Erfaring fra etablering og drift av løsninger med høye oppetidskrav (>99,9%)
  • Erfaring fra overlevering fra prosjekt til drift, herunder bla. dokumentasjon og kompetanseoverføring
  • Beskrivelse av de 2-3 mest relevante referanser

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. 

 

 

 

 

 

Required skills:
Kubernetes

Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00