Request ID: 21-02-4130
Published: 17.02.2021

SAMDATA-prosjektet vil bestå av flere pilotprosjekter med forskjellig deltagelse, varighet og målsetning. Gjennom et annet tilsvarende prosjekt «STOR» (Smartere Transport i OsloRegionen) utforskes bl a selvkjørende kollektivtrafikk, Mobility as a Service (MaaS), mobilitetspunkt, smartere trafikkavvikling og parkering, deling av sanntidsdata, internet of things (IoT), intelligente transportsystemer (ITS) og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. STOR-prosjektet lager løsninger som ikke nødvendigvis er digitale og skjermbaserte, men fysisk ute i regionen. Ideene testes sammen med brukere gjennom en rekke prototyper og piloter. Det vil være naturlig med god dialog - og i enkelte sammenhenger - tett samarbeid mellom STOR og SAMDATA da de overordnede målsetingene er tildels like og overlappende, men også ha supplerende og forsterkende effekter. 

Vi søker en senior prosjektleder som vil være overordnet ansvarlig og skal ivareta porteføljestyringen av alle delprosjektene i SAMDATA-samarbeidet. Viktige oppgaver er å følge opp og få til et godt samspill mellom deltagende aktører samt inn mot STOR-prosjektet. SAMDATA-prosjektet er nettopp etablert og er i en kartleggingsfase. Vi ønsker å avvente konkretisering av videre arbeid til prosjektleder er på plass. 

Prosjektleders overordnede rolle er å ivareta det overordnede perspektivet, sørge for fremdrift og struktur, samt sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i prosjektets prosesser og leveranser. Prosjektleder rapporterer til en styringsgruppe og eiergruppe, samt følger tett opp alle delprosjektlederne. Prosjektlederen følger tillegg opp ulike prosjekteiere. 

Prosjektleder bør være genuint interessert i digitalisering, se verdien av data samt muligheter for å forenkle ulike tjenester og løsninger. Dessuten ha erfaring og kompetanse med ledelse av tverrfaglige prosjekter, være pådriver av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes som prosjektleder i denne rollen er som følger: 

 • Bred og dokumentert erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike samarbeidspartnere innen privat og offentlig virksomhet – og hvor deling og smart bruk av data er sentrale områder 
 • Forståelse av data som verdi – det å ære datasentrisk 
 • Erfaring med å etablere planverk, dokumentere prosesser og oppfølging av budsjetter 
 • Forståelse for samfunnsmessige drivere/føringer for digitalisering 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

I tillegg er det en fordel om konsulenten har 

 • Relevant erfaring fra mobilitets- og samferdselssektoren 
 • Kunnskap om etatsapparatet som er involvert i dette prosjektet 
 • Erfaring med kundedrevet tjeneste- eller produktutvikling 
 • Erfaring med iterative prosesser og leveranser 
 • Kjennskap til personvernlovverket 

Personlige egenskaper 

 • Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 
 • Genuint interessert i digitalisering og forenkling 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Gjennomføringskraft 
 • Kreativ, utviklings- og løsningsorientert 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

24.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Lead Solution Architect

Request ID: 21-03-8333 Published: 2021-03-01

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Lead Solution Architect  LSA leads the technical definition, development, delivery, and evolution of large, complex, and often new customer solutions across Nokia, from pre-sales through the delivery and ongoing operations. LSAs are engaged on large projects that introduce both significant technical and business risks, that span multiple products and services units that must be completed in multiple phases over a significant perio......

Competence area
Architecture
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: ASAP

Backend Developer

Request ID: 21-02-5281 Published: 2021-02-05

For our telecommunications customer, we are searching for a Backend Developer with a DevOps mindset  Experience with:  Java 8+ Golang Python 3 Terraform AWS Infrastructure as Code,  SRE & Monitoring.  It’s great if the candidate can show four to five years of experience in relevant roles. It is also a big plus if he/she has experience with operations. Experience with working on video streaming services and protocols such as DASH/HLS or CMAF is a bonus ...

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: 04-03-2021 17:00