Request ID: 21-02-4635
Published: 09.02.2021

Oppdraget er å utarbeide første utkast av skiltplan til de nye T-banestasjonene som skal bygges på Fornebubanen. Skiltplanene skal følge alle TID prinsipper for utarbeidelse av wayfinding og skiltplanlegging på T-banestasjoner, for å sikre at reiseopplevelsen blir helhetlig på tvers av gamle og nye stasjoner. I den forbindelse etterspør Ruter en skiltplanlegger som skal gjennomføre dette arbeidet.

I tillegg skal kandidaten bistå med oppdatering av eksisterende skilt planer etter behov, i tett samarbeid med rådgiver for kundeopplevelse på holdeplass.

Om TID-Programmet

TID-programmet er Ruters trafikantinformasjons- og designprogram. Gjennom en årrekke har programmet arbeidet målrettet med å implementere enhetlig og helhetlig skilting på regionens T- banestasjoner og kollektivknutepunkt - nettopp med tanke på å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle. For å sluttføre dette arbeidet skal det utarbeides en skiltplan som ivaretar de samme prinsippene på de nye T-banestasjonene som nå skal prosjekteres.

Om rollen og arbeidsoppgaver

I denne rollen skal skiltplanlegger planlegge og tegne ut skilt planer i InDesign basert på 3D modeller av de nye stasjonene på Fornebubanen. Skiltplanene skal passe inn i helheten av Ruters trafikantinformasjonsprogram. Mandatet i dette arbeidet er å utarbeide en første versjon av skiltplan basert på de 3D modellene som nå foreligger av de nye T-banestasjonene i noe samarbeid med arkitektene av de respektive stasjonene. 

Arbeidet vil bestå i å utarbeide første versjon av skiltplan og tegne dette ut i form av en skiltplan på bestemte stasjoner. 

Arbeidsoppgavene innebærer:

 • Utarbeide skiltplan som kan brukes som grunnlag for å prosjektere strøm og tilkoblinger til analog og digital skilting:
  • Wayfinding, innvendig skilting
  • Stasjonsnavnsskilt utvendig
  • Markeringslys 
 • Å tegne ut en optimal skiltplan ved å visualisere utfordrende posisjoner, gjennomføre behovsanalyser og vurdere brukerferd
 • Uttegnet skiltplan skal følge TID sine prinsipper, men være tilpasset lokale forhold. 
 • Plassere elementer der de ideelt sett skal plasseres for å møte kundenes behov. • Overlevere dokumentasjon av utført arbeid og alle originaler til Ruter.
 • Delta i koordineringsmøter 

I tillegg til overstående arbeidsoppgaver vil konsulenten bistå rådgiver for kundeopplevelse på holdeplass i vedlikehold og oppdatering av eksisterende skilt planer. Dette vil utgjøre om lag 20% av arbeidet. 

I alle arbeidsoppgaver vil konsulenten jobbe tett med prosjektleder, rådgiver for kundeopplevelse på holdeplass og arkitektteamet for de nye stasjonene. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Gjennomføringsevne i arbeid med grafiske verktøy som InDesign 
 • Kjennskap til og praktisk erfaring med Ruters skiltplanarbeid og prinsipper for 
 • Trafikantinformasjon på T-bane 
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. 
 • Norsk minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2 
 • Arbeid med wayfinding innen samferdsel generelt og T-bane spesielt 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Arbeid med skiltplanlegging i 3D-modeller/tidligfase 
 • Gjennomføringsevne i arbeid med de grafiske verktøyene Illustrator og Photoshop 
 • Innplassering og planlegging av markeringslys i skilt planer 

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til: 

 • Planlegging av informasjon i både analoge og digitale flater 
 • Erfaring med skilt eller trykte medier 

Personlige egenskaper 

      Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Klarer å benytte eksisterende prinsipper og videreføre disse i nye situasjoner. 
 • Klarer å kommunisere godt med teamet. 
 • Kommer med gode forslag og jobber godt sammen med andre i team. 
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
InDesign Wayfinding

Desired skills:
Illustrator Photoshop

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00