Løsningsarkitekt: Salg- og kundesystemer

Log in or register to apply
Request ID: 21-03-4441
Published: 24.03.2021
Apply before: 30.04.2021 12:00
Share:

Flytoget ønsker å knytte til seg en konsulent som kan bidra til å sikre at selskapets behov for gode salgs- og kundesystemer kan dekkes gjennom produktutvikling, samt sikre funksjonell og kostnadseffektiv arkitektur i gjeldende IT-portefølje, salgs- og kundesystemer. 

Flytoget ønsker å knytte til seg en ressurs med god erfaring innen salgs-, billetterings-, betalings- og kunderettede IT-løsninger. Det kreves betydelig erfaring som testleder og teknisk tester, bruk av Conduent Atlas Fare Collection System, erfaring fra implementering av Contactless Payment for offentlig transport iht. til BankAxept, Visa og Mastercard sine standarder, samt erfaring innen POS/retail-systemer. 

Generelt om oppdraget:  
Oppdraget har som hensikt å: 

 • Sikre at behovene for gode salgs- og kundesystemer kan dekkes gjennom produktutvikling. 
 • Sikre funksjonell og kostnadseffektiv arkitektur i gjeldende IT-portefølje, salgs- og  kundesystemer. 
 • Oppdraget forutsetter at du er hands on. Denne rollen vil holde i prosjektledelse,  samtidig planlegge testing og gjennomføre teknisk testing, koordinere utviklere og  interne interessenter. 

Hovedarbeidsoppgaver:  

 • Ansvar for at utvikling av IT-løsningene skjer i henhold til Flytogets strategi, målsetting og  godkjente målbilder for IT-arkitektur.
 • Ansvar for løpende teknisk support av avtalte IT-løsninger. 
 • Porteføljen består i salgsløsning Conduent Atlas (BBL), magnetstripe betaling, kontaktløs betaling, Flytoget app, Kundeveileder-app, eCommerce på Flytoget.no, kundedatabase, minside, og integrasjonsplattform og salg/billett APIer. 
 • Ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten i porteføljen og sikre etterlevelse av eksterne  krav. 
 • Koordinere interne og eksterne samarbeidspartnere innenfor ansvarsområdet. 
 • Delta i utarbeidelse av metodikk for utvikling, implementering, vedlikehold og overlevering til  driftspartner(e). 
 • Vurdere nye eller endrede IT-behov i organisasjonen i samarbeid med systemeierne. Utarbeide foranalyser, kravspesifikasjoner og anbudsdokumentasjon. 
 • Delta i forhandlinger med leverandører. 
 • Utvikle testplaner for akseptansetester, lede og gjennomføre akseptansetester og teknisk  testing. 
 • Sikre en god implementering og overlevering til drift. 
 • Oppfølging av utvikling og videreutvikling av porteføljen sammen med systemeier(e). Vedlikehold av system- og teknisk dokumentasjon. 
 • SCRUM Master ved behov. 
 • Prosjektledelse og prosjektdeltakelse ved behov. 

Erfaring og kvalifikasjoner: 

 • God erfaring med salgs-, billetterings-, betalings- og kunderettede IT-løsninger. 
 • God funksjonell forståelse for hvordan IT- og informasjonssystemer understøtter forretningen  på salgs- og kundeområdet. 
 • God teknologisk forståelse. 
 • God erfaring fra spesifikasjon og analyse av krav, løsningsbeskrivelse og estimering av IT løsninger. 
 • God kompetanse på IT-arkitektur. 
 • God kompetanse om utviklingsmetodikk. 
 • Kjennskap til trender og teknologiutvikling innen IT, salgs- og kundehåndtering.
 • Erfaring med å lede utviklingsteam, minimum fem års erfaring. 
 • Prosjektledererfaring, minimum fem års erfaring. 
 • Erfaring som testleder og teknisk tester, minimum fem års erfaring. 
 • Erfaring med bruk av Conduent Atlas Fare Collection System, minimum tre års erfaring. 
 • Erfaring fra implementering av Contactless Payment for offentlig transport iht. til BankAxept,  Visa og Mastercard sine standarder. 
 • Ønskelig med erfaring innen POS/retail-systemer.

Personlige egenskaper: 

 • Liker å sette deg inn i problemstillinger som går på tvers av fagområder. God gjennomføringsevne og leveringspresisjon. 
 • God motivator med sterke samarbeidsevner. 
 • Selvstendig. 
 • Høy arbeidskapasitet.
Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Architecture, Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2028

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00