Request ID: 21-04-6236
Published: 08.04.2021

Til seksjon Operativsystem er det behov for en Linux-ressurs. Konsulentens oppgaver vil blant annet bestå av:

  • Delta i arbeidsgruppe som utarbeider konsept for virtuelle og fysiske Linuxklienter for utviklere Implementere virtuelle og fysiske Linuxklienter
  • Konsulenten må dokumentere sitt arbeid i henhold til gjeldende rutiner hos Kunden.

Konsulenten må også sørge for løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser.

Arbeidstid skal avtales med Kunden, men konsulenten må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30. Det praktiseres for tiden hjemmekontor. Konsulenten vil følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av hjemmekontor, som gjelder på samme måte for Kundens ansatte.

Må-krav:

  • Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, alternativt relevant arbeidserfaring
  • Erfaring med administrasjon av Linux-klienter i profesjonelt miljø
  • Beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig

Preferanser:

  • Kjennskap til devicemanagement for Linuxklienter
  • Kjennskap til konfigurasjonsstyringsverktøy som f.eks. Puppet og Ansible
  • Kjennskap til virtualiseringsplattformer for klienter, f.eks. VMware Horizon

Det forutsettes at kandidaten kan levere utvidet politiattest uten merknader, og at ingen kjente forhold står i veien for å kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Linux

Desired skills:
Puppet Ansible VMware Horizon

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.04.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00