Azure DevOps

Log in or register to apply
Request ID: 21-06-7319
Published: 24.06.2021
Apply before: 15.08.2021 10:00
Share:

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene. 

Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.

Covid-19 pandemien har vist at det å få data raskt noen ganger er viktigere enn at de er revidert, spesielt i perioder der det er stor usikkerhet er det viktig å ha løpende oppdatering av situasjonen nasjonalt. Avdelingen har allerede etablert mottak og leveranser av data som gjøres hver dag, men vi ser at vi må etablere en ny grunnmur for innsamling og leveranse av data, en grunnmur som tar høyde for at situasjonen kan endre seg fra time til time.

Prosjektets mål er å etablere en løsning som understøtter prosesser for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker, og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.

Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med etablerte informasjonsarkitekturer, grensesnitt, standarder og arbeidsprosesser. 

Prosjektet har også svært mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

Prosjektet må også etablere gode utviklings og applikasjonsdriftsprosesser, og ser derfor etter en person som kan påta seg en rolle som Devops ansvarlig og støtte teamet med gode miljø, bygg og deploy rutiner og oppsett av cluster og parallellprosesseringsløsninger.

Absolutte krav:

 • 3 års erfaring med Azure Devops
 • Min. 3 års erfaring med Azure devops pipelines eller andre build-pipelines
 • Min. 3 års erfaring med IaC løsninger slik som ARM templates, Terraform, Pulumi eller andre.
 • Min 3 års erfaring med Docker
 • Min 3 års erfaring med Kubernetes, oppsett og drift.
 • Min 3 års erfaring med kodeanalyseverktøy slik som SonarCube etc.
 • Min 3 års erfaring med verktøy for avhengigshetsanalyse slik som Snyk, Whitelabel, etc.
 • Min 3 års erfaring med informasjonssikkerhet, forvaltning av hemmeligheter og nøkler, autentisering og autorisering

Evalueringskrav:

 • Kjennskap til helsesektoren og evt. erfaring fra Helsedirektoratet.
 • Positiv innstilling, svært gode samarbeidsevner, «team-ånd»
 • Endrings- og læringsvilje, og kunne sette seg raskt inn i nye oppgaver.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper 
 • God erfaring med opplæring og spre kunnskap

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format,godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Azure Devops Terraform IaC Docker Kubernetes SonarCube Snyk

Attached document(s):
Kompetansematrise - Azure DevOps
Apply

Competence area

Development

Location

Trondheim (remote kan vurderes)

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 2021-07-19

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the customer and their customers! You find data and data m......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo, Økern
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: ASAP

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 2021-07-16

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target).  As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..). In addition there also is an issue due to Telen......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-08-23
Enddate
2021-12-17
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: 30-08-2021 10:00