Request ID: 21-07-7882
Published: 09.07.2021

Anskaffelsen omfatter innleie av Front-end-utvikler til MONSTER-prosjektet. Konsulenten skal bidra i videreutviklingen av et verktøy for å analysere leveringspåliteligheten i kraftsystemet. Verktøyet bruker kraftsystem-modeller, feilstatistikk og værdata og tar i bruk Monte-Carlo-simuleringer for å beregne sannsynlighet for feil på ulike tidspunkt. Verktøyet beregner også konsekvens/kostnad knyttet til feilene.

Konsulenten skal jobbe som front-end utvikler i teamet. Brukergrensesnittet brukes til å lage underlag til Monte-Carlo-simuleringene og kostnadsberegningene ved å spesifisere og konfigurere input. Brukergrensesnittet skal også brukes til å starte simuleringer, vise resultater og gi muligheter for feilsøking. 

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedoppgavene består i å videreutvikle brukergrensesnittet og APIet til applikasjonen. Brukergrensesnittet er skrevet i rammeverket vue.js. APIet er utviklet i node.js og er et REST API som leser/skriver informasjon til databasen til applikasjonen.
 • Mindre oppgaver innen database og utvikling i Python.
 • Konsulenten må ivareta tett dialog med brukere, produkteier og back-end utviklere.

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

 • Erfaring med rammeverkene vue.js, node.js.
 • Erfaring med web-utvikling (CSS, JS, HTML5).
 • Erfaring med full-stack utvikling.
 • Erfaring med rammeverket express.js.
 • Erfaring med databasehåndtering (SQL).
 • Erfaring med enkel sikkerhet, dvs. kjennskap til de vanligste sikkerhetsfeilene man bør unngå slik som owasp-10.
 • Erfaring med testdreven utvikling.
 • Erfaring med utvikling av programvare for komplekse/vitenskapelige problemstillinger er en fordel.
 • Kjennskap til kraftsystemet er en fordel.

Andre krav

 • Tilbudt ressurs må være vant til å jobbe i et agilt team med andre utviklere, men også være selvstendig i form av å ha hovedansvaret for Front-end delen av applikasjonen.

Required skills:
Vue.js Node.js SQL

Desired skills:
Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.09.2021

Enddate

02.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00