Request ID: 21-09-1765
Published: 09.09.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.

Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.

Covid-19 pandemien har vist at det å få data raskt noen ganger er viktigere enn at de er revidert, spesielt i perioder der det er stor usikkerhet er det viktig å ha løpende oppdatering av situasjonen nasjonalt. Avdelingen har allerede etablert mottak og leveranser av data som gjøres hver dag, men vi ser at vi må etablere en ny grunnmur for innsamling og leveranse av data, en grunnmur som tar høyde for at situasjonen kan endre seg fra time til time.

Prosjektets mål er å etablere en løsning som understøtter prosesser for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker, og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.

Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med etablerte informasjonsarkitekturer, grensesnitt, standarder og arbeidsprosesser. Prosjektet vil bære preg av produktutvikling, og det vil i starten være behov for Lean Startup tilnærming så man er relativt sikker på at man treffer med løsningene sine.

Prosjektet har også svært mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

KRAV TIL KOMPETANSE

Til dette arbeidet har vi behov for opptil 3 utviklere. Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Primærbehovet er backend, men også ønskelig frontend.

Løsningen skal delvis etableres i Azure, så erfaring med denne plattformen er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper.

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet.

GENERELLE VURDERINGSKRITERIER FOR ALLE TILBUDTE KONSULENTER

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring, eller at Konsulenten har interesse for og forutsetning for å enkelt kunne sette seg inn i dette.

Arbeidsspråket og dokumentasjon er på norsk og Konsulenten må beherske dette både muntlig og skriftlig.

Absolutte krav

 • Relevant utdanning fra Universitet eller Høyskole på minimum bachelornivå. Annen relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Min. 3 års dokumentert erfaring med Microsoft .Net eller.Net Core
 • Min. 3 års erfaring med bruk av skytjenester i Azure
 • Min. 3 års erfaring med Azure Devops

Evalueringskrav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjennskap til helsesektoren
 • Erfaring med verktøy som Specflow, Selenium SonarQube ol.
 • Erfaring med oppsett og bruk av CI, CD, IaC, feature flags, etc.
 • Erfaring med containerisering lokalt og i sky
 • Erfaring med databehandlingsverktøy som R, PowerBI og hvordan man kan integrere mot disse
 • Erfaring med "big data" verktøy slik som Flink, Beam, Hadoop etc.
 • Erfaring med smidig utvikling (hypotesedrevet utvikling, lean startup, design sprint)
 • Kjent med GDPR
 • Kjent med datasikkerhet
 • Effektiv bidragsyter i designarbeid
 • Jobbe selvstendig og kreativt, lage prototyper, demoer, alternative løsninger, bruke growth hacking
 • Erfaring med produktutvikling og å arbeide med brukerbehov
 • Erfaring med html og css
 • Erfaring med javascript, typescript og frontendrammeverk slik som Angular, React etc.

Required skills:
Azure .Net

Desired skills:
Angular React GDPR CI/CD CSS

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00