Delprosjektleder - Ocean Space Centre

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-09-3773
Published: 20.09.2021

Ocean Space Centre prosjektet har behov for en ressurs til rollen som delprosjektleder IKT. Delprosjektleder IKT skal være ansvarlig for den totale portefølje av IKT systemer som skal benyttes i prosjektgjennomføringen. Delprosjektleder IKT vil rapportere til prosjektleder.

Hovedansvarlig for prosjektets IKT systemportefølje med følgende hovedfunksjoner;

 • Verktøy for prosjekt samhandling / web hotell for utveksling av dokumentasjon og informasjon med brukere, prosjekteringsgruppe, entreprenører, leverandører og internt.
 • Økonomi. Budsjettering. System for kostnadsstyring og oppfølging innenfor budsjettrammer. Gjelder prosjektet totalt sett med alle totalentrepriser, andre entrepriser og innkjøpspakker, samt interne aktiviteter. System for økonomioppfølging og rapportering.
 • Planleggingsverktøy. Byggherrens overordnede gjennomføringsplan og hovedmilepælsplan. Samordning og analyse av entreprenørers og leverandørers planer og framdriftsrapporter. Verktøy og metoder for fremdriftsrapportering og fremdriftsanalyser.
 • Systemer for kontraktsledelse og oppfølging, samt planlegging, styring og oppfølging av innkjøpsaktiviteter.
 • Prosjekteringsverktøy. BIM/GIS verktøy. dRofus database for kravbeskrivelser og utstyrsdatabase.
 • Usikkerhetsstyring. Verktøy for kontinuerlig styring og gjennomføring av tiltak for håndtering av risikoelementer i hele prosjektgjennomføringen. Skal også inkludere input fra entreprenører og leverandører, og statusrapportering til prosjekteier og andre interessenter.
 • Verktøy for grensesnittshåndtering. System for styring og oversikt over grensesnitt mellom hovedentreprenører, mellom byggherre og entreprenører, samt mot lokale myndigheter, etater og berørte naboer.
 • Ferdigstillelsessystem. Verktøy for å planlegge, gjennomføre og dokumentere ferdigstillelsesarbeidet.
 • Verktøy for FDVU innsamling, håndtering og organisering, samt overlevering til bruker.
 • Verktøy for SHA/HMS logging, oppfølging og rapportering av uønskede hendelser, skade og ulykker.
 • Verktøy for avvikshåndtering. Logging og oppfølging av avvik og observasjoner fra KS-inspeksjoner og andre kvalitetsavvik.

Oppgaver:

 • Fastlegge og realisere prosjektets IKT/digitaliseringsstrategi
 • Beskrive og sikre de prosesser IKT porteføljen skal støtte
 • Beskrive og sikre god datautveksling mellom de ulike systemene som inngår i IKT porteføljen
 • Være ansvarlig for prosjektets BIM handlingsplan
 • Sørge for etablering og drift av prosjektets IKT verktøy portefølje.
 • Skaffe support/assistanse fra IKT verktøy leverandører etter behov
 • Sørge for opplæring av prosjektmedarbeidere i IKT system porteføljen etter behov
 • Sikre at Statsbyggs retningslinjer og krav blir etterfulgt i forberedelser for- og i gjennomføringsfasen.
 • I samråd med øvrige prosjektmedarbeidere, planlegge og utføre prosjektevalueringer.
 • Bidra med informasjon på interne møter og statusmøter med prosjekteier.

Mobilitet:

Det forventes noe grad av mobilitet hos delprosjektleder IKT og det vil bli behov for noe tilstedeværelse i Trondheim samt eventuelle besøk hos ulike leverandører, over hele prosjektperioden. Reise til Trondheim dekker etter betingelsene for rammeavtalen.

Forventet krav til kompetanse:

 • Erfaring med bygge- og anleggsektoren.
 • Minimum 5 års erfaring med utvelgelse, oppsett og drifting av IKT verktøy portefølje for større byggeprosjekter, industrielle prosjekter eller lignende for byggherreorganisasjon
 • Erfaring med BIM/GIS verktøy, dRofus og integrasjon mellom ulike IT-applikasjone
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, også på engelsk.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
BIM GIS dRofus

Competence area

Project management

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

10.10.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00