Request ID: 21-09-6167
Published: 17.09.2021

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med M365 i fagfeltet Arbeidsflate. Konsulentens arbeid innenfor drift, prosjekt og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.

Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurs som er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for fagfeltet Arbeidsflate. 1.1.2017 ble det virksomhetsoverdratt personell, infrastruktur og driftsansvar fra flere sentrale etater i helseforvaltningen. Arbeidsflatene i etatene skal over på M365 på en standardisert tjeneste.

Beskrivelse av oppdraget;

 • M365 Porteføljen implementasjon i prosjekt og drift for flere etater.
 • Implementere Microsoft Intune inkludert MDM funksjonalitet.
 • Migrere plattformer med eldre Office til ny M365 plattform
 • Windows 10 med OS Deployment (ConfigMgr OSD & Autopilot)
 • Microsoft Endpoint Manager
 • Klientsikkerhet
 • Defender for Endpoint

KRAV TIL KOMPETANSE

 • Konsulenten skal ha relevant kompetanse og minimum 5-7 års relevant erfaring fra forespurt leveranseområde.
 • Konsulenten skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning.
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
 • Konsulenten skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse:

 • Må ha tung kompetanse på M365 Porteføljen med implementasjon, migrering og drift.
 • God kompetanse på Microsoft Intune inkludert med MDM
 • Windows 10 med OS Deployment (ConfigMgr OSD & Autopilot)
 • Klientsikkerhet
 • Erfaring fra helsesektoren er en fordel

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
M365 Microsoft Intune inkludert MDM ConfigMgr OSD Autopilot

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.10.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00