Request ID: 21-09-7937
Published: 22.09.2021

Entur leverer tjenester som gjør det enklere å planlegge en kollektivreise og kjøpe billett i en og samme operasjon. Vi leverer tjenester til kollektivbransjen og andre som ønsker å benytte kollektiv-data i sine løsninger, samt har sluttbrukerløsningen Nasjonal reiseplanlegger på oppdrag fra staten. Vi selger togbilletter for alle strekninger i Norge gjennom stasjonsbetjening, kundesenter, billettautomater og digitale kanaler som web og app.

Team Tilbud er et backend-team som utvikler og forvalter Enturs tilbudsmotor for kollektivtrafikk med tilhørende applikasjoner og tjenester. Teamet har ansvaret for et komplekst domene med klienter som stiller store krav til robusthet og ytelse, i tillegg til at resultater fra tilbudsdomenet brukes videre av flere tjenester og team internt i Entur. Tilbudsdomenet har også flere eksterne konsumenter.

Entur AS har behov for 1 konsulent som skal fungere i rollen som team lead for team Tilbud. Vedkommende vil også bidra i lederforum i produktområdet teamet er en del av, samt i Entur team lead forum.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Agil coach og ansvar for at teamet fungerer optimalt med metode og prosess
 • Prioritere teamets oppgaver i samarbeid med produktområdeeier
 • Fremdrift: Implementere og følge opp vedtatte rutiner på rapportering.
 • Prosess og metodikk: Sørge for at nødvendige prosesser blir gjennomført for å dekke teamets behov og plikter.
 • Organisering av team og fordeling av oppgaver.
 • Utarbeidelse av OKR i samarbeid med produktområdeeier og tech lead.
 • Proaktiv koordinering med andre team leads innenfor samme produktområde.
 • Kunden forbeholder seg retten til å benytte konsulenten til andre lignende oppgaver i virksomheten.

Kunden stiller følgende minimumskrav til konsulentens kompetanse og erfaring:

 • Ha minimum 3 års erfaring fra team lead-rolle eller tilsvarende.
 • Må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
 • Ha erfaring med ansvar for oppfølging og utviklingsledelse for et helt team.
 • Ha erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig utviklingsteam.
 • Ha erfaring med møteledelse og ansvar for at nødvendige prosesser blir gjennomført for å dekke teamets behov og plikter.
 • Ha erfaring med Jira og Confluence.
 • Ha kompetanse og erfaring innenfor utvikling og vedlikehold av tjenester som konsumeres av andre applikasjoner og tjenester via maskinelle grensesnitt.

I evalueringen av kvalitet vil oppdragsgiver vurdere tilbudt konsulent sin kompetanse og erfaring. Herunder vil det telle positivt om konsulenten har:

 • Erfaring fra smidige utviklingsprosjekter.
 • Erfaring som systemutvikler.
 • Erfaring med å arbeide med komplekse datamodeller for utveksling av informasjon mellom systemer.
 • Erfaring med utvikling av distribuerte systemer med grensesnitt mot et større antall klienter.
 • Erfaring med utarbeidelse av OKR.
 • Erfaring med utviklingsprosjekter som stiller krav til sikkerhet og GDPR.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Jira Confluence

Desired skills:
OKR GDPR

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00