Azure utviklingsteam på 2 konsulenter

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-05-3231
Published: 23.05.2022

NPE skal anskaffe et team på inntil to konsulenter som skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å utvikle og forvalte applikasjoner/tjenester i Microsoft Azure. NPE har implementert en integrasjonsplattform hvor de har behov for å utvikle nye integrasjoner ettersom NPE gjør endringer i applikasjonsporteføljen.

NPE er i en prosess med å anskaffe flere digitale tjenester, som for eksempel ny sakshåndteringsløsning. Behov for- og krav til utvikling vil dermed fortløpende bli identifisert, det samme gjelder også hvilke utviklingsoppgaver NPE behøver bistand til.

NPE kan ha behov for at konsulentene utfører andre utviklingsoppgaver på Microsoft Azure, også oppgaver knyttet til pågående og nye prosjekter. Konsulentene må være fleksible hva gjelder hvilke utviklingsoppgaver de utfører for NPE.

Etter de ulike tjenestene har blitt satt i produksjon skal konsulentene bistå med vedlikehold, videreutvikling og forvaltning av tjenestene.

Konsulentene skal bidra til oppetid på NPEs digitale tjenester ved bl.a. feilretting. Dersom feil oppstår og NPE vurderer at feilretting ikke kan vente til neste arbeidsdag må konsulentene påregne arbeid utover normal arbeidstid.

Absolutte krav

 • Seniorkonsulenten skal ha minimum 5 års erfaring med utvikling på Microsoft Azure.
 • Juniorkonsulenten skal ha minimum 1 års erfaring med utvikling på Microsoft Azure.
 • Seniorkonsulenten må ha minimum 1 års erfaring med utvikling av integrasjoner, herunder REST API.
 • Juniorkonsulenten må ha erfaring med utvikling av integrasjoner, herunder REST API.
 • Samtlige tilbudte konsulenter må ha erfaring med containerteknologi.
 • Samtlige tilbudte konsulenter må ha erfaring med CI/CD
 • Konsulentene må ha svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig (arbeidsspråket er norsk og all dokumentasjon skrives på norsk).

Evalueringskrav

 • Konsulentenes erfaring med utvikling i Microsoft Azure utover første absolutte krav
 • Konsulentenes relevante erfaring med utvikling av integrasjoner, herunder REST API, utover andre absolutte krav
 • Konsulentenes relevante erfaring basert på kundens konkrete behov
 • Konsulentene bør ha erfaring med hybride løsninger (on prem og sky)
 • Konsulentenes relevante utdannelse, sertifiseringer og kurs

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Microsoft Azure REST API CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo (Remote)

Workload

60%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.07.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00