Request ID: 22-05-7264
Published: 23.05.2022

FHI har behov for 1 senior konsulent med backend utviklingskompetanse og erfaring. Som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/ og RAK (Riktig antibiotikabruk i kommunene). Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. Løsningen skal benytte seg av data fra mange datakilder og konsulenten vil derfor bli med på å designe og utvikle en kompleks arkitektur med integrasjon mot andre systemer. RAK baserer seg på komponenter fra statistikkbanken og er en løsning.

Konsulenten vil jobbe med FHIs nye statistikkbank og RAK, men vil også kunne delta i andre utviklingsteam. Det er forventet at konsulenten bidrar gjennom hele utviklingsfasen, fra kravspesifikasjon, arkitektur, utvikling og testing til implementasjon av ferdig løsning. Arbeidsoppgavene vil fokusere rundt systemutvikling, utvikling av åpne API'er og integrasjon mot eksisterende systemer. Vi har en kultur hvor alle er aktive bidragsytere både innad i teamet, og med å dele kompetanse utover i organisasjonen.

Absolutte krav:

 • Må ha minimum 5 års erfaring innen C#, .Net/.NET Core, ASP.NET, Entity Framework.
 • Må ha minimum 1 års erfaring med databasedesign/ SQL-programmering mot Microsoft SQL Server.
 • Må ha minimum 1 års erfaring med utvikling av åpne Rest API’er (WebApi/OpenApi).
 • Må ha minimum 1 års erfaring med å ha jobbet med Git.
 • Må ha erfaring med å utarbeide krav, brukerhistorier, domenemodeller og løsningsbeskrivelser.
 • Må ha gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper.
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

Evalueringskrav:

 • Bør ha kompetanse og erfaring innen datavisualisering.
 • Bør ha kompetanse og erfaring innen DevOps.
 • Bør ha kompetanse og erfaring innen Microservice arkitektur.
 • Bør ha kompetanse og erfaring innen Angular/TypeScript.
 • Bør ha erfaring fra å ha samarbeidet med eller å ha jobbet i forskningsmiljøer.
 • Bør ha erfaring fra større og komplekse organisasjoner.
 • Bør ha erfaring fra offentlig sektor.

Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: FHI sine lokaler i Oslo

Required skills:
C# .Net .NET Core ASP.NET Entity Framework SQL Rest API Git

Desired skills:
DevOps Angular TypeScript Microservice

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00